Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

136. Maak een één-pagina-website met Tackk.

Ga naar Tackk

Op de site "It's all in the Cloud" van André Manssen ontdekte ik de momenteel nog in bèta staat verkerende tool Tackk
Tackk is een web 2.0 toepassing waarmee in een oogwenk fraai ogende één-pagina-websites gemaakt kunnen worden.
Die pagina's bestaan uit onder elkaar geplaatste blokken. In die blokken kunnen worden opgenomen: teksten, lijsten, illustraties, hyperlinks, filmpjes, geluidsfragmenten, knoppen met aanklikfunctie, google-maps en te verzenden email berichten.
Standaard is op een pagina de mogelijkheid opgenomen om reacties achter te laten die door alle bezoekers kunnen worden gelezen. Deze reactiemogelijkheid kan ook worden uitgeschakeld.
Een site gemaakt met Tackk krijgt een eigen internetadres waarmee hij gedeeld kan worden met anderen.
Bovengenoemde mogelijkheden en de eenvoudige en doeltreffende bedieningswijze maken Tackk uitermate geschikt voor toepassing in het onderwijs.
Zo is Tackk bijvoorbeeld heel goed bruikbaar om elementen die nodig zijn voor een les klaar te zetten voor ogenblikkelijk gebruik. Ook kunnen docenten hun leerlingen met het verstrekken van slechts één internetadres de toegang verstrekken tot teksten, opdrachten en toelichtingen daarop, filmpjes, geluidsfragmenten, google-maps, websites, illustraties en de mogelijkheid om hun leerkracht te mailen.
Ook is het mogelijk om leerlingen i.p.v. bijvoorbeeld een traditioneel werkstuk of  boekverslag nu eens een webpagina te laten maken. Zo'n webpagina krijgt voor hen een extra dimensie doordat er door anderen via  mail of commentaarfunctie op gereageerd kan worden.
Het gebruik van Tackk is gratis. Wel is het nodig een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe Tackk bediend moet worden staat hieronder beschreven en is te zien op het toegevoegde demo-filmpje.

Twee voorbeeldpagina's:     -  http://tackk.com/97tbuw     -  http://tackk.com/6iqgr3

Demo-filmpje:


 

Zo vraag je een account aan bij Tackk.
- Surf naar http://tackk.com/
- Klik rechts bovenin op "Login".
- Klik onderaan in het pop-up-scherm op "Or create an account with us".
- Voer op het volgende scherm in: je emailadres, een password en een bevestiging van dat
  password. Zet een vinkje voor "I agree to the terms of use" en klik daarna op de knop "Sign up".
- Je bent meteen ingelogd op Tackk en kunt meteen beginnen met het bouwen van een website. 

Zo kun je in- en uitloggen op Tackk.
Inloggen:
- Surf naar http://tackk.com/ en klik rechts bovenin op "Login".
- Voer op het volgende scherm je emailadres en password in en klik op de knop "Login now".

Uitloggen:
- Ga met je muiswijzer naar het witte driehoekje naast je emailadres (rechts bovenin op de pagina).
- Klik op "Sign out". 

Zo begin je op Tackk met een webpagina.
- Surf naar http://tackk.com/ en login. Het kan zijn dat er al een deels gevulde pagina klaar staat.
- Staat er geen pagina klaar klik dan op "Add new Tackk".
- De pagina is al voor een deel gevuld en bestaat uit onder elkaar geplaatste blokken.
  Begin met een  lege pagina en verwijder de aanwezige blokken als volgt. 
  Ga met je muiswijzer naar een blok dat  je wilt verwijderen. Er verschijnen bewerkingstekens.  
  Klik op het kruisje rechts bovenin om het blok te verwijderen. Doe dit bij alle blokken.  
 
NB. Het blok "Comments" is standaard op een pagina opgenomen. Hoe je die functie kunt verwijderen  staat hieronder beschreven bij "Een commentaarfunctie opnemen".

Zo vul je een webpagina met gegevens.
Een Headline plaatsen:
- Ga, nadat je alle blokken hebt verwijderd, met de muiswijzer naar "+ Add more stuff" en klik op   
  "Headline".
- Klik op de tekst "Headline", verwijder die en vervang die door een zelfgekozen titel.
- Wil je de lettergrootte of de uitlijning veranderen ga dan met de muiswijzer naar de headline.   Er
  verschijnen bewerkingsknoppen. Klik aan de rechterkant net zo vaak op het icoontje met de letter   
  A tot  je de gewenste lettergrootte hebt en net zo vaak op het icoontje met de lijntjes tot je de
  gewenste   uitlijning hebt.   Klik op het kruisje als je de headline weer wilt verwijderen.

Een tekstblok plaatsen:

- Ga met de muiswijzer naar "+ Add more stuff" en klik op "Body text".
- Selecteer de al ingevoegde tekst, verwijder die door te drukken op de toets "Delete" en voer je
  eigen tekst in.
- Wil je tekst opmaken, ga dan met de muiswijzer naar de tekst en gebruik de knoppen die aan de   
  rechterzijde verschijnen. De tekst die je wilt opmaken moet je wel eerst selecteren.
- Wil je aan een tekst een hyperlink verbinden, selecteer dan die tekst, klik op het icoontje met de
   twee  schakels, voer in het volgende scherm het internetadres in waaraan je de tekst wilt linken en
   klik op "Add   this link".

Een genummerde of opsommingslijst plaatsen:
- Ga met de muiswijzer naar "+ Add more stuff" en klik op "List".
- Voer het eerste lijst-item in, druk op "Enter", voer nummer 2 in, druk op "Enter" en herhaal dit net
  zo vaak als nodig.
- Wil je de tekst opmaken, of een nummering veranderen in een opsomming, gebruik dan de knoppen
  die aan de rechterzijde verschijnen als je met de muiswijzer naar de lijst gaat.
- Ook in lijsten kun je, op dezelfde manier als beschreven bij tekstblokken,  hyperlinks aanbrengen.

Een knop (button) met aanklikfunctie toevoegen:
- Ga met de muiswijzer naar "+ Add more stuff" en klik op "Button".
- Klik op de button die verschijnt en vervang de tekst "Enter button text here" door eigen tekst.
- Voer in het vak voor het woord "Apply" het internetadres in van de website waar je naar toe wilt
  linken  als later op de button wordt geklikt.
- Wil je de tekst op een button opmaken gebruik dan de knoppen die aan de rechterzijde verschijnen
  als je met de muiswijzer naar het buttonblok gaat.

Een illustratie toevoegen:- Ga met de muiswijzer naar "+ Add more stuff" en klik op "Photos".
- Ga met je muiswijzer naar het geplaatste fotoblok en klik op "Add your photo's".
- Zoek op je pc naar de illustratie die je wilt plaatsen, klik erop en klik op de knop "Openen".
- Klik in het volgende scherm op "Upload now". Het inlezen kan enige tijd duren.

Een filmpje of geluidsfragment toevoegen:
- Ga met de muiswijzer naar "+ Add more stuff" en klik op "Media".
- Voer voor het woord "Embed" het internetadres in van het filmpje of het geluidsfragment dat je
  wilt toevoegen en klik daarna op "Embed". Het inlezen kan, afhankelijk van de bestandsgrootte
  enige tijd  duren.

Een google-map toevoegen:
- Aan de rechterzijde van Tackk bevindt zich een Editor. Is deze niet ingeschakeld klik dan op de
  knop "Editor" aan de rechterzijde.
- Klik bij  4 op "Features" en daarna op het icoontje "Maps".
- Voer in het scherm dat verschijnt de plaats of het adres in van de Google-map die je wilt opnemen
  en klik daarna op de knop "Add this map".

Een mail-reactie-formulier opnemen:
- Klik in de editor aan de rechterzijde bij  4 op "Features" en daarna op het icoontje "Contact".
- Op jouw pagina is nu een reactieformulier opgenomen.  De mail wordt later verzonden naar het
  mailadres dat is opgegeven bij het aanvragen van het account.

Een commentaar-functie opnemen:
- Standaard is voor bezoekers van de site de mogelijkheid opgenomen om commentaar achter te laten
  op  de site. Wil je die commentaarfunctie verwijderen klik dan in de editor aan de rechterzijde bij  4
  op "Features" en vervolgens op het icoontje "Comments".

NB. Wil je een ingevoerde blok weer verwijderen ga dan met de muiswijzer naar dat blok en klik op het kruisje dat aan de rechterzijde bij dat blok verschijnt. Wil je de volgorde van geplaatste blokken veranderen ga dan naar het blok dat je wilt verplaatsen en klik op het naar boven of beneden gerichte driehoekje dat bij dat blok aan de linkerzijde verschijnt.

Zo kun je de opmaak van je pagina veranderen.
- Zorg dat de editor aan de rechterzijde is geopend.
- Klik achter de 1 op "Colors" en klik op de gewenste kleur.
- Klik achter de 2 op "Fonts" en klik op het gewenste lettertype.
- Klik achter de 3 op "Backgrounds" en klik op de gewenste achtergrond.

Zo kun je bekijken hoe je pagina er uit komt te zien.
- Klik rechts bovenin op de knop "Preview" en je krijgt te zien wat bezoekers te zien krijgen als zij
  jouw  website bezoeken.
- Met een klik op de knop "Keep Editing" keer je weer terug naar de bewerkingsomgeving.

Zo kun je een webpagina weer verwijderen.
- Ga met de muiswijzer naar het emailadres aan de rechterbovenkant van de pagina en klik op "My   
  Tackks".
- Ga met de muiswijzer naar de pagina die je wilt verwijderen en klik op het kruisje dat rechts
  bovenin bij   die pagina verschijnt.
- Bevestig de verwijdering met een klik op de knop "Yes Delete".

Zo kun je een eerder gemaakte webpagina weer openen en veranderen.
- Surf naar http://tackk.com/ en login.
- Ga met de muiswijzer naar het emailadres aan de rechterbovenkant van de pagina en klik op "My   
  Tackks".
- Ga met de muiswijzer naar de pagina die je wilt openen en veranderen en klik erop.  De pagina
  wordt geopend en je kunt veranderingen aanbrengen.

Zo kun je een webpagina delen met anderen.
- Open de pagina die je wilt delen. - Open de "Editor" aan de rechterzijde.
- Klik op de blauwe knop "Share your Tackk".
- Kopieer het internetadres dat verschijnt en verstrek dat aan hen die jouw website mogen bekijken.

NB. Je kunt de link ook rechtstreeks vanuit Tackk verspreiden via Facebook, Twitter, Google+, Linkedin, Pinterest, Craigslist, Tumblr of  Email. Klik daartoe in de Editor op de blauwe knop "Share your Tackk" en klik in het volgende scherm op de gewenste tool om de link te verspreiden.  

Geen opmerkingen:

Een reactie plaatsen