Heeft u de handleidingen van ICT-idee liever op papier? Voor €1,50 per stuk zijn ze te bestellen in de Webwinkel. Die handleidingen zijn volledig up-to-date. In de webshop zijn ook het ganzenbordspel "Word Mediawijs" en sjablonen voor het maken van een kwartetspel, een memoryspel en een serie flashcards te bestellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

144. Speel je eigen spel "Who wants to be a millionaire?" in de klas."Who wants to be a millionaire?" is een internationaal televisiespel dat in 1998 is ontworpen door  David Briggs, Mike Whitehill en Steven Knight en in Nederland wordt uitgezonden onder de naam "Weekend Miljonairs".
Het spel bestaat uit 15 vragen, met elk vier antwoordmogelijkheden.
Het goed beantwoorden van een vraag levert een geldbedrag op.
Voor elke volgende vraag is het geldbedrag hoger.
Wie alle 15 vragen goed beantwoordt wint de hoofdprijs van 1 miljoen Euro.
Wie een vraag fout beantwoordt ligt uit het spel en mag niet verder spelen. Hij krijgt als prijs het geldbedrag dat hoort bij de laatste goed beantwoorde vraag.
Een speler mag ook passen. Hij mag dan niet verder spelen en krijgt eveneens het geldbedrag behorende bij de laatste goed beantwoorde vraag.
Tijdens het spelen van het spel mag een speler via de telefoon eenmaal de hulp van iemand inroepen, eenmaal het publiek laten raden naar het goede antwoord en eenmaal twee van de vier antwoord-mogelijkheden laten schrappen.

Superteachertools ontwikkelde een tool waarmee het mogelijk is om de 15 vragen van het spel zelf te ontwerpen en op te slaan. Nadat de vragen zijn opgeslagen wordt een internetadres verstrekt. Door naar dit  adres te surfen kan het spel online gespeeld worden.

Om het spel te kunnen spelen is het nodig dat de Flash Player op de PC is geinstalleerd. Als dat nodig is kun je die hier gratis downloaden. http://get.adobe.com/nl/flashplayer/


Dit spannende spel kan met enige kleine aanpassingen op uitstekende wijze in de les worden ingezet.
Door vragen te bedenken die passen bij een behandeld thema kan het uitstekend dienst doen  als herhaling van leerstof.

Klassikaal spelen van het spel.
In de klas zou het spel als volgt gespeeld kunnen worden.
De docent is de spelleider en één leerling wordt door het lot aangewezen als speler.
Alle andere leerlingen uit de klas krijgen 15 kaartjes en gaan staan.
De 1e vraag en de 4 antwoordmogelijkheden wordt getoond.
De speler voor de klas bepaalt of  hij de vraag meteen beantwoordt of eerst nog gebruik wil maken van telefonische hulp, advies van de toeschouwers of  2 antwoordmogelijkheden wil laten verwijderen. Nadat deze keuze is gemaakt (in het online spel kan dat door te klikken op het icoontje van een telefoon, een groep of  50/50), noteren de leerlingen in de klas het antwoord op één van de kaartjes(anderen mogen het antwoord nog niet zien).
De speler voor de klas geeft zijn antwoord. Geeft hij het goede antwoord dan gaat hij naar de volgende vraag. De leerlingen in de klas tonen het antwoord dat zij gegeven zouden hebben. Wie het goed heeft speelt verder en blijft staan, wie het fout heeft gaat zitten. Geeft de speler voor de klas een fout antwoord dan ligt hij er uit en is het spel afgelopen.
Het spel kan met de overgebleven leerlingen wel worden uitgespeeld, maar dan moet het spel opnieuw wordt opgestart en alle vragen die de revue al zijn gepasseerd goed worden beantwoord. Aangekomen bij de eerste vraag die nog niet aan bod is geweest kan dan worden verder gespeeld met de leerlingen die nog staan.
Wie wint de hoofdprijs van 1 miljoen?

Individueel spelen van het spel.
Ook is het mogelijk om leerlingen het spel individueel te laten spelen op een eigen computer en te bekijken wie het verst komt.

Zo ontwerp je een eigen spel.
- Surf naar
- Klik rechtsboven op het icoontje boven "Edit this game".
- Voer op het volgende scherm de 15 vragen in en per vraag de 4 antwoordmogelijkheden.
  Selecteer het rondje achter het goede antwoord.
- Noteer onderaan de pagina (onder vraag 15) een titel voor het spel en je naam.
  Noteer in het witte invoerveld achter "Verification" het nummer dat in het rood is weergegeven.
  Klik vervolgens op "Create Game File".
- Op het volgende scherm bevindt zich in het rechter kader onder de monitor en de wereldbol een
  internetadres. Kopieer dat adres en bewaar het. Door naar dit adres te surfen kom je in de omgeving
  waar je het spel kunt spelen. Je kunt ook naar het spel gaan door te klikken op de tekst "You can
  also play this game online".

Zo speel je het spel.
- Surf naar het internetadres dat je net hebt gekregen. De eerste vraag staat klaar.
- Bedenk of je hulp wilt invragen via de telefoon of  van de toeschouwers of dat je 2 antwoord-
  mogelijkheden wilt laten vervallen. Wil je dat klik dan links boven op het icoontje van de
  telefoon, de drie mensfiguren of op 50/50. Er verschijnt dan respectievelijk een antwoord dat via de
  telefoon wordt gegeven, de uitslag van een stemming onder de toeschouwers of er verdwijnen twee
  foute antwoordmogelijkheden. (Is een van deze knoppen aangeklikt dan is die keuze definitief en kan die niet meer
  ongedaan gemaakt worden. Tijdens het spel kan van iedere knop maar een keer gebruik gemaakt worden.)
  Bedenk
  nu, al dan niet gebruik makend van het advies, welk antwoord je wilt geven geeft en klik op
  het gekozen antwoord.
  Is het goede antwoord aangeklikt dan verschijnt vraag 2, is het foute antwoord aangeklikt dan stopt
  het spel.

  Tijdens het spelen van het spel is rechtsboven steeds het geldbedrag aangegeven dat op dat moment
  is gewonnen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten