Heeft u de handleidingen van ICT-idee liever op papier? Voor €1,50 per stuk zijn ze te bestellen in de Webwinkel. Die handleidingen zijn volledig up-to-date. In de webshop zijn ook het ganzenbordspel "Word Mediawijs" en sjablonen voor het maken van een kwartetspel, een memoryspel en een serie flashcards te bestellen.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

179. InfuseLearning: Stel vragen aan je publiek en laat antwoorden op pc, tablet of smartphone.Infuse Learning is een zeer uitgebreide tool (een student response system) waarmee je vragen kunt stellen aan je publiek. Dat publiek kan bestaan uit bijvoorbeeld leerlingen, ouders op een ouderavond, docenten op een vergadering of toehoorders tijdens een lezing.
Infuse Learning kan overweg met velerlei soorten vragen: goed/fout-vragen, meerkeuzevragen, open vragen, numerieke vragen, schaalvragen en vragen waarbij antwoorden in de goede volgorde gezet moeten worden. Aan de vragen kunnen illustraties worden toegevoegd.
Er kunnen meerdere vragensets gemaakt worden, die elk voor zich kunnen worden opengesteld voor het publiek op het moment dat dat nodig is. Vragensets kunnen volledig openbaar gemaakt worden, maar het is ook mogelijk om vragensets alleen maar open te zetten voor bijvoorbeeld de leerlingen van een bepaalde klas. Daartoe kunnen klassen aangemaakt worden die gevuld moeten worden met de namen van leerlingen. Het is ook mogelijk om de namen van leerlingen en hun leerlingnummer te importeren in Infuse Learning.
Nadat een vragenset is opengezet wordt er een zogenaamd roomnummer gegenereerd. Met dat roomnummer en hun naam kunnen leerlingen dan inloggen op de opengestelde vragenset en de vragen beantwoorden. Tijdens het beantwoorden van de vragen kan de docent zijn leerlingen monitoren. Zo kan hij zien hoe ver de leerlingen gevorderd zijn en/of de vragen al dan niet goed beantwoord zijn.
Na afloop kan er een rapport worden opgevraagd. Er kan dan een excel-spreadsheet gedownload worden met daarop de vragen en de antwoorden die door de afzonderlijke leerlingen zijn gegeven. Met een kleur wordt aangegeven of de vragen goed of fout beantwoord zijn. Tevens is daarop per vraag het goed/fout-percentage te zien.

Infuse Learning werkt op de pc's, laptops, tablets en smartphones.

Maak bij voorkeur gebruik van de browser Chrome of  Firefox. Bij gebruik van de Internet Explorer vertoont Infuse Learning soms mankementen.
Het gebruik van  Infuse Learning is gratis. Wel dient er een account te worden aangevraagd.

Hoe de werking is van Infuse Learning staat hieronder stap voor stap beschreven.
Onder de beschrijving is een demo-filmpje opgenomen waarin de werking van Infuse Learning  wordt uitgelegd.
Klik op "Meer lezen" om naar de stap-voor-stap-handleiding te gaan.


Zo vraag je bij InfuseLearning een docentenaccount aan.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/
- Klik rechts bovenin op "SignUp".
- Voer op het volgende scherm in: je voornaam, je achternaam, niveau, je e-mailadres, 2x
  hetzelfde zelf te kiezen wachtwoord.
- Klik op "Submit" en je bent ingelogd bij Infuse Learning.
- Klik in het scherm dat zich opent bij step 1 op de knop "Next", bij step 2 eveneens en bij step 3 op
 "Start Infusing".
  Je kunt nu vragensets ontwerpen en online zetten.

Zo kun je als docent inloggen en weer uitloggen op
InfuseLearning.
Inloggen.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/
- Klik rechts bovenin op "Teacher login".
- Voer je e-mailadres en password in en klik daarna op de knop "Conect".
  Je komt nu terecht op het dashboard van InfuseLearning.
Uitloggen.
- Klik onderaan in het dashboard van InfuseLearning op de knop "Log off".

Zo ontwerp je een set met vragen.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/ en log in.
- Klik onder "Quiz management" op de knop "My quizzes".
- Klik in het volgende scherm op "Add new quiz".
- Voer achter "Title" een titel in voor je quiz en achter "Description" een korte omschrijving.
  Zet de schakelaars achter "Shuffle questions", "Bad word filter" en "Display results" in de gewenste
  stand.
- Klik op "Add new question" om een vraag toe te voegen.
- Selecteer achter "Question type" het gewenste vraagtype.

True False.

- Voer achter "Question" een bewering in en vink achter "True/False options" aan of die bewering
  juist of onjuist is. Desgewenst kun je ook de optie "Don't know" aanvinken.
- Wil je een illustratie toevoegen klik dan op "Upload image", zoek de gewenste illustratie op je pc,
  klik erop en klik op "Openen" om hem toe te voegen.
- Ben je klaar met het invoeren van de gegevens klik dan op de knop "Submit".
- Klik op "Add new question" om een volgende vraag in te voeren.

Multiple Choice.

- Voer achter "Question" de vraag in en achter de letters de antwoordmogelijkheden.
  Wil je een antwoordmogelijkheid toevoegen klik dan onderaan op het plusteken.
- Klik op de knop "Correct" achter het juiste antwoord.
- Voeg eventueel een illustratie toe en klik op de knop "Submit".
- Klik op "Add new question" om een volgende vraag in te voeren.

Sort & Order
NB. Bij dit type vragen dienen de antwoorden in de juiste volgorde gesleept te worden).
- Voer achter "Question" de vraag in en achter de letters de antwoorden die door de leerlingen in de
  juiste volgorde gesleept moeten worden. Plaats de antwoorden in een foutieve volgorde.
- Klik onder "Click in Correct Sequense" dat antwoord aan dat op de eerste moet komen, dan het
  antwoord dat op de tweede plaats moet komen enz. enz..
- Wil je een antwoordmogelijkheid toevoegen klik dan onderaan op het plusteken.
- Voeg eventueel een illustratie toe en klik op de knop "Submit".
- Klik op "Add new question" om een volgende vraag in te voeren.

Tekst Response (tekstvraag).
-
Voer achter "Question" de vraag in en achter "Assign Correct Answer" het antwoord.
   NB. Alleen als leerlingen het antwoord precies zo invullen als hier is genoteerd wordt het later goed gerekend.
   Een kleine afwijking resulteert in een fout antwoord.
   In principe kunnen open vragen worden ingevoerd waarop leerlingen vrijelijk kunnen antwoorden.
   Bij de controle worden deze, omdat zij afwijken van het ingevoerde antwoord, wel fout gerekend.

- Voeg eventueel een illustratie toe en klik op de knop "Submit".
- Klik op "Add new question" om een volgende vraag in te voeren.

Numeric Response.

Dit type vragen dient beantwoord te worden met een getal.
- Voer achter "Question" de vraag in en achter "Assign Correct Answer" het antwoord (getal).
- Voeg eventueel een illustratie toe en klik op de knop "Submit".
- Klik op "Add new question" om een volgende vraag in te voeren.

Likert Scale.Bij dit type vragen dient het antwoord op een schaal te worden aangegeven.
- Voer achter "Question" de vraag in.
- Selecteer achter "Likert Scale" het schaaltype dat je wilt gebruiken. Bv. een 5 of 7-puntsschaal. 
- Voeg eventueel een illustratie toe en klik op de knop "Submit".

Zijn alle vragen ingevoerd klik dan rechts boven op de knop "Save".
Het verdient aanbeveling om dit tijdens het invoeren van de vragen met enige regelmaat te doen.

Zo verwijder je een eerder gemaakte quiz of breng je daarin wijzigingen aan.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/ en log in.
- Klik onder "Quiz management" op de knop "My quizzes".
Quiz verwijderen.
- Wil je een quiz verwijderen klik dan achter die quiz op het icoontje van de prullenbak en bevestig
  de verwijdering met een klik op "Delete quiz".
Vragen verwijderen of aanpassen .
- Klik achter de quiz waarin je wijzigingen wilt aanbrengen of waarvan je een vraag wilt verwijderen
  op het icoontje van  het potlood.
- Wil je een vraag verwijderen klik dan achter die vraag op het icoontje van de prullenbak en bevestig
  de verwijdering met een klik op "Remove question".
- Wil je een vraag wijzigen klik dan achter die vraag op het icoontje van  het potlood, breng de
  wijziging aan en klik op de knop "Submit".

Zo maak je een klas aan en voeg je leerlingen toe.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/ en log in als docent.
Klas toevoegen.
- Klik onder "Class Setup" op de knop "Classes/Students".
- Klik in het volgende scherm op "Add new class".
- Voer in het volgende scherm een klassennaam in en klik op "Submit".
-  Klik bovenaan het scherm op het icoontje van het huisje om weer terug te gaan naar het
   beginscherm.
Leerlingen toevoegen.
- Klik onder "Class Setup" op de knop "Classes/Students".
- Klik in het volgende scherm op de naam van de klas waaraan je leerlingen wilt toevoegen.
- Klik in het volgende scherm op "Add new student".
- Voer de voornaam en de achternaam van de leerling en eventueel een ID-nummer in.
  Als je wilt dat vragen en antwoordmogelijkheden later bij afname van de quiz moeten worden
  voorgelezen als er op het iccontje van de luidspreker wordt geklikt, dan kun je dat aangeven
  bij "Languages" en "Audio options".
  Klik na invoer van de gegevens op de knop "Add student".
- Herhaal dit voor iedere leerling die je wilt toevoegen.
- Zijn alle leerlingen toegevoegd klik dan bovenaan het scherm op het icoontje van het huisje om  
  weer terug te gaan naar het beginscherm.

Zo geef je een quiz vrij voor een klas leerlingen of voor algemeen gebruik.
NB. Eerst bepaal je wie toegang krijgen tot de quiz (iedereen of een bepaalde klas), daarna zet je de quiz open.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/ en log in als docent.
- Klik in het beginscherm links boven op "Start Class/Attendance".
- Klik op "Open Enrollment" als je de quiz wilt openstellen voor algemeen gebruik.
  Klik op de naam van een klas als je de quiz alleen wilt openstellen voor de leerlingen in die klas.
- Linksboven in het scherm dat zich opent bevindt zich een Room ID-nummer.
- Geef dit room-nummer aan hen die de quiz mogen maken.
- Ga nu met een klik op de knop "Return" terug naar het beginscherm.
- Klik onder "Quiz management" op "My quizzes".
- Klik achter de quiz die je wilt open stellen op het witte driehoekje.
  De quiz staat nu gereed om gemaakt te worden.
- Laat dit scherm open staan. Zodra er vragen beantwoord zijn verschijnt er feedback en is te zien wie
  welke vragen beantwoord heeft en of de vragen juist beantwoord zijn.

Zo kunnen anderen de vragen van een opengestelde quiz beantwoorden.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/
- Klik rechts bovenin op "Student Login".
- Voer achter "Room ID" het room-nummer in dat je hebt gekregen en achter "Your name" jouw
   naam.
  NB. Betreft het een quiz die is opengesteld voor een klas dan moeten leerlingen hier hun voor- en
  achternaam precies zo invullen als door hun docent is vastgelegd bij het aanmaken van een klas.
  Betreft het een quiz voor algemeen gebruik dan kan iedere willekeurige naam worden gebruikt.
- Klik op de knop "Submit".
- Klik in het volgende scherm op "Begin quiz" om met de quiz te beginnen.
- Beantwoord de eerste vraag en klik op "Submit".
- Beantwoord de overige vragen op deze dezelfde manier .

Zo krijg je inzage in de resultaten van een gemaakt e quiz.
- Surf naar http://www.infuselearning.com/ en log in als docent.
- Klik onder "Quiz Management" op "Quiz Results" en er verschijnt een overzicht van alle gemaakte
  quizzen.
- Klik achter de gewenste quiz op het envelopje als je het resultatenoverzicht per e-mail wilt
  ontvangen en op het witte naar beneden gerichte pijltje als je het meteen wilt downloaden.


Demo-filmpje waarin de werking van InfuseLearning wordt uitgelegd.

3 opmerkingen:

  1. Een goede ontwikkeling om snel aan antwoorden te komen en om het antwoorden van vragen ook sneller en efficienter te laten verlopen!

    BeantwoordenVerwijderen
  2. Dat ging ik ook net vertellen, Albert.

    BeantwoordenVerwijderen