Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

219. Gesproken tekst omzetten in geschreven tekst met VoiceNote.


VoiceNote is een online tool die gesproken tekst kan omzetten naar geschreven tekst.
Zo af en toe laat die omzetting wel eens een steekje vallen, maar wanneer er duidelijk, goed gearticuleerd en niet al te snel wordt gesproken overtreft de omzetting alle verwachtingen.
Nadat geschreven tekst is gegenereerd kan die in VoiceNote worden aangepast en van interpunctie worden voorzien.
Vervolgens kan die tekst worden geselecteerd en gekopieerd en worden geplakt in een tekstverwerker om daar verder te worden opgemaakt. VoiceNote biedt de mogelijkheid om teksten rechtstreeks te openen in Wordpad.
Teksten kunnen worden opgeslagen en later weer worden geopend.
VoiceNote werkt uitsluitend bij gebruik van de browser Chrome.
De tool is gratis en er hoeft geen account te worden aangevraagd.
Het gebruik van VoiceNote is uiterst eenvoudig en staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Zo zet je met VoiceNote gesproken tekst om in geschreven tekst.
- Surf naar https://voicenote.in/
- Klik op de  knop "Live demo'.
- Klik in het pop-up-scherm dat verschijnt op de knop "Annuleren'.
Taal instellen.
- Klik linksonder op het icoontje van de wereldbol (vierde icoontje van links).
- Selecteer de taal die je gaat gebruiken bij het inspreken.
Gesproken tekst omzetten naar geschreven tekst.
- Klik nu in het menu aan de rechterzijde op het icoontje van de microfoon.
  De microfoon wordt rood, ten teken dat die is ingeschakeld en het opnemen kan beginnen.
- Begin nu met het inspreken van de tekst.
  Spreek rustig en goed gearticuleerd.
  VoiceNote genereert nu een geschreven tekst, die met enige vertraging rechts boven in beeld
  verschijnt. Soms moet je even geduld hebben voordat de tekst verschijnt.
- Klik op het icoontje van de microfoon als je het inspreken wilt stoppen of pauzeren.
  Nadat op het microfoontje is geklikt wordt de tekst naar het linker deel van het scherm verplaatst
  waar het m.b.v. de knoppen in de menubalk van interpunctie kan worden voorzien.
Tekst selecteren, kopiëren en plakken in tekstverwerker.
- Klik op het vinkteken in de rechter benedenhoek. De tekst wordt geselecteerd.
- Geef een rechter muisklik in de geselecteerde tekst en klik op "Kopiëren".
- Open je tekstverwerker, geef een rechter muisklik in de nog lege pagina en klik op "Plakken'.
- Maak de tekst op naar wens.
Tekst in VoiceNote opslaan.
- Klik in de werkbalk rechts onder op het scherm op het icoontje van de diskette (2e van links) en er
  verschijnt een pop-up-scherm.
- Noteer in dit scherm, op het invoerveld onder de tekst "Save Note?", een naam voor de notitie en
  klik daarna op de knop "OK".
Zo kun je een opgeslagen tekst later weer openen.
- Surf naar https://voicenote.in/
- Klik op de  knop "Live demo".
- Klik linksonder op het icoontje met de vier horizontale streepjes.
- Klik op de tekst "My Notes".
- Klik op de naam van de notitie die je wilt openen en hij komt in beeld.
- Met een klik op het icoontje van de microfoon kun je het inspreken en omzetten naar geschreven
  tekst gewoon weer hervatten.
 

218. Stel je eigen lessen samen met Listr.


Listr is een tool waarmee docenten zelfgemaakte lesmaterialen of materialen die zij hebben gevonden op internet kunnen onderbrengen in overzichtelijke lijsten, zogenaamde leerlijsten.
Worden deze leerlijsten met leerlingen gedeeld, dan krijgen die op uiterst overzichtelijke wijze toegang tot de materialen die de docent voor hen heeft klaargezet en die zij nodig hebben voor de les.
Wil een docent een leerlijst delen met zijn leerlingen dan stuurt hij hen vanuit Listr een e-mail. Als de leerlingen in die e-mail klikken op de getoonde hyperlink, een e-mailadres en wachtwoord invoeren krijgen zij toegang tot de lijst.

Aan een leerlijst kunnen de volgende elementen worden toegevoegd:
- PDF-bestanden,
- Google Drive-bestanden (teksten, presentaties, spreadsheet, formulieren, tekeningen),
- Hyperlinks naar websites en webdocumenten,
- Prezi presentaties,
- Teksten,
- Video's van Youtube, Vimeo en Clipscool,
- Meerkeuzevragen en open vragen,
- Illustraties.
- Kant en klare gratis lesmaterialen van Clipscool,
- Eigen bestanden en
- Oefenmaterialen van ExamTime.

Het gebruik van Listr is gratis. Er moet echter wel een account worden aangevraagd.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Listr staat hieronder stap-voor-stap beschreven.


Zo vraag je een account aan.
- Surf naar http://www.listr.academy/
- Klik bovenaan de pagina op de knop "Gratis account".
- Voer onder "Maak een account aan bij Listr" je voornaam, achternaam, e-mailadres en wachtwoord
  in en klik daarna op de knop "Inschrijven'.
  NB. Heb je een account bij Facebook of Google+ dan kun je bij Listr ook een account aanvragen via  Facebook of  
  Google+.  Wil je dat klik dan op de knop van de gewenste dienst en voer daarna de aangegeven handelingen uit.

- Nadat je een account hebt aangevraagd ontvang je van Listr een e-mail.
- Klik in die e-mail op de knop "Activeer mijn account" en je wordt doorgelinkt naar de
  welkomstpagina van Listr.
- Klik op de knop "Ik ben een docent", voer de naam van je school (of eigen groepsnaam) in, zet een
  vinkje voor "Ik ga Akkoord met de algemene voorwaarden" en klik daarna op de knop "Opslaan".
  Je hebt nu een account bij Listr en kunt vanaf nu inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Listr.
Inloggen.
- Surf naar http://www.listr.academy/
- Klik rechts bovenaan de pagina op de knop "Login".
- Voer op het volgende scherm onder "Login met je Listr-account" je e-mailadres en wachtwoord in
  en klik daarna op de knop "Log in".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin, naast je profielnaam, op het naar beneden gerichte pijltje en klik daarna op
  "Uitloggen'.

Zo maak je een leerlijst en vul je die met gegevens.
Een leerlijst maken.
- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik op de blauwe knop "+ Nieuwe Leerlijst".
- Voer op het volgende scherm een titel in voor de leerlijn en een korte omschrijving.
  Voorzie de lijst desgewenst van een label en of een tijdsduur en klik daarna op de knop "Voeg
  leerlijst toe".
  Tijdsduur = studielast
  Label = te gebruiken om b
epaalde items aan te merken als bijvoorbeeld huiswerk of om te differentiëren. 
- Klik in het pop-up-scherm dat verschijnt op de blauwe knop "Open mijn nieuwe leerlijst".
  Je bent nu aangekomen op de pagina waar je de leerlijst kunt vullen met gegevens.
- Ga met je muiswijzer naar de grijze balk aan de linkerzijde en die balk wordt breder.
- Klik op "Leerlijst aanpassen" om de bewerkingsmodus te openen. De knop vóór "Leerlijst
  aanpassen" wordt groen.
Een leerlijst van een illustratie voorzien.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de leerlijsttitel, op het icoontje van het tandwiel, klik op het
  tabblad "Afbeelding",
  activeer het selectierondje onder de tekst "Gebruik een nieuwe afbeelding", klik op de
  blauwe knop "Blader", zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik op "Openen",
  selecteer het gewenste deel van de illustratie en klik daarna op "Opslaan" en op "Sluiten".
Een leerlijst vullen met gegevens.
A. Een eigen tekst toevoegen.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Test" en daarna op "Invoer via teksteditor".
- Voer een titel in plus de tekst die je wilt toevoegen.
- Maak de tekst op met de aanwezige knoppen, selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe
  knop "Voeg toe aan leerlijst".
B. Een PDF-bestand dat zich bevindt op je eigen pc toevoegen aan een leerlijst.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "PDF" en daarna op "PDF-bestand".
- Klik op de blauwe knop "Blader", zoek op je pc naar het gewenste PDF-bestand, klik erop en
  klik op de knop "Openen".
- Voer een titel en een korte omschrijving in, selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe
  knop "Voeg toe aan leerlijst".
C. Een eigen afbeelding toevoegen.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Afbeelding" en daarna op "Eigen afbeelding uploaden".
- Klik op de blauwe knop "Blader", zoek op je pc naar de gewenste afbeelding, klik erop en
  klik op de knop "Openen".
- Voer een titel en een korte omschrijving in, selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe
  knop "Voeg toe aan leerlijst".
D. Een video toevoegen van Youtube of Vimeo.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Video" en daarna op "Youtube" of "Vimeo" .
- Plak onder "URL" het internetadres van het Youtube- of Vimeofilmpje, voer een titel en een korte
  omschrijving in, selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe knop "Voeg toe aan leerlijst".
E. Gratis video-lessen van Clipscool toevoegen.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Video" en daarna op "Clipscool (Wiskunde filmpjes)".
- Selecteer aan de linkerzijde de gewenst les, voer een titel en een korte omschrijving in,
  selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe knop "Voeg toe aan leerlijst".
F. Een Prezi-presentatie of Google Drive presentatie toevoegen.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Presentatie" en daarna op "Google Drive presentatie" of "Prezi".
- Plak onder URL het internetadres van de presentatie, voer een titel en een korte omschrijving
  in, selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe knop "Voeg toe aan leerlijst".
G. Een hyperlink naar een website of een online document toevoegen.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Link" en daarna op "Een link naar een andere webpagina".
- Plak onder URL het internetadres van de site of het document waar je naar toe wilt linken, voer een
  titel en een korte omschrijving in, selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe
  knop "Voeg toe aan leerlijst".
H. ExamTime oefeningen en Google Drive formulieren toevoegen. 
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Oefenstof" en daarna op "ExamTime" of "Google Drive formulier".
- Plak onder "URL" het internetadres van de oefening of het formulier, voer een titel en een korte
  omschrijving in, selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe knop "Voeg toe aan leerlijst".
I. Een quiz toevoegen.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Quiz" en daarna op "Een vraag en antwoord quiz".
- Geef de quiz een titel en een korte omschrijving, selecteer desgewenst een label, en klik op
  de blauwe knop "Nieuwe vraag" en daarna op "Vraag met gesloten antwoorden" of "Invulvraag".
  a. Vraag met gesloten antwoorden (= meerkeuzevraag).
- Voer de vraag in bij de tekst "Typ hier een vraag".
- Voer een antwoord in bij de tekst "Typ hier een antwoord".
- Voeg met een klik op de knop, zo vaak als nodig, een extra antwoordmogelijkheid toe, en voer de
  antwoorden in.
- Klik op het groene vinkteken voor de foute antwoorden (er verschijnt een rood kruis) en laat
  het groene vinkteken staan voor het juiste antwoord of als het er meer zijn de juiste antwoorden.
- Klik daarna op de knop "Nieuwe vraag".
  b. Een invulvraag (= open vraag) toevoegen.
- Klik op de knop "Nieuwe vraag" en daarna op "Invulvraag".
- Voer de vraag in bij de tekst "Typ hier een vraag".
- Voer het antwoord in bij de tekst "Typ hier het juiste antwoord".
- Zet desgewenst een vinkje voor "Dit antwoord is hoofdlettergevoelig".
- Voeg een nieuwe vraag toe.
- Zijn alle vragen toegevoegd klik dan op de blauwe knop "Voeg toe aan leerlijst".
J. Een Google Drive bestand toevoegen aan een leerlijst.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Google Drive".
- Klik op het gewenste Google Drive item.
- Plak onder "URL" het internetadres van het document, voer een titel en een korte omschrijving in,
  selecteer desgewenst een label en klik op de blauwe knop "Voeg toe aan leerlijst".
  Het item wordt nu toegevoegd  in de brede grijze balk aan de linkerzijde van het scherm.
  NB. Als de leerlijst later wordt gedeeld en leerlingen klikken op dit item wordt het document
  geopend.

Zo kun je controleren of de leerlijst zijn werk naar behoren doet.
NB. Om een leerlijst te kunnen vullen met gegevens moet de bewerkingsmodus van Listr zijn ingeschakeld. Aan het knopje vóór "Leerlijst aanpassen" kun je zien of dat het geval is. Is het knopje wit/groen dan bevind je je in de bewerkingsmodus, is het knopje wit/zwart dan is de testmodus ingeschakeld.
Met een klik op de tekst "Leerlijst aanpassen" kun je de bewerkingsmodus dan wel testmodus in en
uit schakelen.
- Zet Listr in de testmodus (knopje moet wit/zwart zijn).
- Test de verschillende elementen van de leerlijst door er op te klikken.

Zo kun je elementen van een leerlijst onderbrengen in hoofdstukken.
- Klik aan de linkerzijde, rechts van de tekst "Leerlijst aanpassen", op het blauwe Plusteken.
- Klik op het menu-item "Hoofdstuk" en daarna op "Een markering om de leerlijst visueel mee op te
  delen".
- Voer een titel in voor een hoofdstuk en klik daarna op de blauwe knop "Voeg toe aan leerlijst".
  De hoofdstuktitel verschijnt nu aan de linkerzijde bij alle andere toegevoegde elementen.
- Versleep de hoofdtuktitel met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats.
- Voeg op dezelfde manier net zoveel hoofdstuktitels toe als nodig is en versleep ze naar de gewenst
  plaats.

Zo kun je wijzigingen aanbrengen in een eerder gemaakt leerlijst.
- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik op de knop "Mijn leerlijsten" en alle leerlijsten die je hebt gemaakt komen in beeld.
- Klik bij de leerlijst waarin je wijzigingen wilt aanbrengen op de knop "Open/bewerk".
- Ga met je muiswijzer naar de grijze balk aan de linkerzijde om hem breder te maken.
- Klik op "Leerlijst aanpassen" om de bewerkingsmodus in te schakelen.
Element van een leerlijst verwijderen.
- Ga met je muiswijzer naar het element dat je wilt verwijderen en klik op het kruisje dat verschijnt.
- Bevestig de verwijdering met een klik op de blauwe knop "Verwijder".
Element in een andere volgorde zetten.
- Versleep het element van de leerlijst dat je wilt verplaatsen met ingedrukte muisknop naar de
  gewenste plek.
De titel, de omschrijving, het label of de inhoud van een element aanpassen.
- Ga met je muiswijzer naar het element dat je wilt aanpassen en klik op het icoontje van het potlood
  dat verschijnt.
- Breng de gewenst wijzigingen aan en klik daarna op "Opslaan".
De titel, de omschrijving, het label, de tijdsduur of de illustratie van een leerlijn aanpassen.- Klik in de linker bovenhoek op de titel of illustratie van de leerlijst.
- Breng de gewenste wijzigingen aan en klik daarna op de blauwe knop "Opslaan".

Zo kun je een volledige leerlijst verwijderen.
- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik op de knop "Mijn leerlijsten" en alle leerlijsten die je hebt gemaakt komen in beeld.
- Klik bij de leerlijst die je  wilt verwijderen op de knop "Verwijder".
- Bevestig de verwijdering met een klik op de blauwe knop "Verwijder leerlijst".

Zo kun je een leerlijst delen met anderen.
Listr kent meerdere manieren om leerlijsten met anderen te delen.
1. Leerlijsten toegankelijk maken voor iedereen die een account heeft bij Listr.
    Leerlijsten die op deze manier zijn gedeeld tref je aan in de gallery van Listr onder de knop
   "Categorieën" op het openingsscherm van Listr (onder schoolnaam/groepsnaam).  
2. Leerlijsten toegankelijk maken voor alle leerlingen die je hebt toegevoegd aan je account.
3. Leerlijsten toegankelijk maken voor leerlingen uit een bepaalde klas.

Leerlijsten toegankelijk maken voor iedereen die een account heeft bij Listr.

- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik op de knop "Mijn leerlijsten" om al jouw leerlijsten in beeld te krijgen.
- Klik bij de leerlijst die je wilt delen met alle Listr-gebruikers op de knop "Deel".
- Zet een vinkje voor "Delen met alle Listr-gebruikers".
- Klik op de blauwe knop "Sla op".
- Selecteer een categorie of maak een nieuwe aan, selecteer een taal en klik op de blauwe knop "Deel
  met alle gebruikers van List.
- Klik in het volgende scherm op de blauwe knop "Sluiten"
- De leerlijst is nu toegevoegd aan de gallery van Listr.
- Bezoekers van Listr kunnen de leerlijst openen door in het openingsscherm te klikken op de knop
  "Categorieën" en daarna op jouw schoolnaam of groepsnaam. Alle leerlijsten van jou komen dan in
  beeld en kunnen met een klik op de knop bekeken worden.

Leerlijsten toegankelijk maken voor alle leerlingen die je hebt toegevoegd aan je account.
Wil je een leerlijst delen met leerlingen dan moeten die leerlingen eerst als volgt aan je account worden toegevoegd.
- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik rechts bovenin, rechts van je profielnaam, op het naar beneden gerichte pijltje en klik daarna
  op "Gebruikers".
- Klik op de blauwe knop "Nodig gebruikers uit".
- Voer nu als volgt de e-mailadressen in van de leerlingen met wie je de leerlijst wilt delen.
- Voer op de plaats waar staat vermeld "Voeg e-mailadres van leerling toe" het e-mailadres van de
  eerste leerling in en klik daarna op de blauwe knop met het plusteken.
- Herhaal dit met de e-mailadressen van alle leerlingen met wie je de lijst wilt delen.
  Zijn alle e-mailadressen ingevoerd klik dan op de blauwe knop "Verstuur uitnodiging(en)".
  Alle genodigden ontvangen nu een e-mail. Als zij in die e-mail klikken op de knop "Accepteer de uitnodiging" komen zij op
  een scherm waar zij een account kunnen aanvragen door hun e-mailadres en wachtwoord in te voeren.

  Zodra zij een account hebben aangemaakt hebben zij toegang tot de leerlijsten die hun docent met hen deelt.- Deel nu als volgt een leerlijst met betreffende leerlingen.
- Klik links bovenin op het icoontje met het huis (= Home) en al jouw leerlijsten komen in beeld.
- Klik bij de leerlijst die je wilt delen met alle leerlingen die aan je account zijn toegevoegd
  op de knop "Deel".
- Zet een vinkje voor "Iedereen in <schoolnaam/groepsnaam>".
- Klik op de blauwe knop "Sla op".
- Als de toegevoegde leerlingen inloggen op Listr treffen zij daar de leerlijst die de docent met hen
  heeft gedeeld.

Leerlijsten toegankelijk maken voor leerlingen uit een bepaalde klas.
Voordat leerlijsten kunnen worden gedeeld met leerlingen uit een of meer klassen dienen eerst die klassen te worden aangemaakt en te worden gevuld met leerlingen.
NB. Er kunnen alleen maar klassen worden aangemaakt als er al leerlingen zijn toegevoegd en die leerlingen inmiddels zelf ook een account hebben aangevraagd.
Maak als volgt klassen aan en voeg daaraan leerlingen toe.
- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik rechts bovenin, rechts van je profielnaam, op het naar beneden gerichte pijltje en klik daarna
  op "Klassen".
- Klik op het Plusteken onder de tekst "Klassen in <schoolnaam/groepsnaam>".
- Voer op het volgende scherm bij klasnaam een klasnaam in.
- Klik op het vakje met de tekst "+ een leerling toevoegen" en druk op de spatiebalk.
  Alle leerlingen die aan jouw account zijn toegevoegd komen in beeld.
- Klik op die leerling die je wilt toevoegen.
- Herhaal dit bij alle leerlingen die je in de klas wilt plaatsen.
- Zijn alle leerlingen geplaatst klik dan op de knop "Opslaan".
Je kunt nu als volgt leerlijsten met de leerlingen uit die klas delen.
- Klik links bovenin op het icoontje met het huis (= Home) en al jouw leerlijsten komen in beeld.
- Klik bij de leerlijst die je wilt delen met leerlingen uit een bepaalde klas op de knop "Deel".
- Zet een vinkje voor "Delen met iedereen in <naam klas>".
- Klik op de blauwe knop "Sla op".
- Als de leerlingen uit betreffende klas inloggen op Listr treffen zij daar de leerlijst die de docent met
  hen heeft gedeeld.

Zo kun je zien hoe ver leerlingen zijn gevorderd met het doorlopen van een leerlijst.
- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik bij betreffende leerlijst op de knop "Activiteit" en de vorderingen van de leerlingen komen in
  beeld.
NB. De knop "Activiteit" is alleen maar aanwezig bij leerlijsten die zijn gedeeld.

Zo kun je leerlijsten van anderen toevoegen aan je eigen leerlijsten.
- Surf naar http://www.listr.academy/ en log in.
- Klik in het openingsscherm op de knop "Categorieën".
- Klik op de gewenste categorie en de leerlijsten die zich in deze categorie bevinden komen in beeld.
- Klik bij de leerlijst die je wilt opnemen op de blauwe knop "Gratis".
- Geef desgewenst een eigen titel en een eigen omschrijving aan de leerlijst en klik daarna op de
  blauwe knop "Schaf aan".
  De leerlijst is nu toegevoegd aan jouw eigen leerlijsten onder de knop "Mijn leerlijsten".
  NB. De tekst "Schaf aan" wekt mogelijk de indruk dat het gaat om een te betalen leerlijst; dit is echter niet het geval.

217. Maak fotocollages met Collage.nlCollage.nl is een tool waarmee van eigen foto's fantastisch mooie fotocollages gemaakt kunnen worden. Die foto's kunnen naar eigen goeddunken op het canvas geplaatst worden. Ook is het mogelijk om uit de uitgebreide bibliotheek van Collage.nl  een template met een professionele compositie te kiezen.
Foto's die in een collage zijn opgenomen kunnen op velerlei manieren worden aangepast. Zo kun je foto's vergroten, verkleinen, draaien, horizontaal en verticaal spiegelen, op de voor- of achtergrond plaatsen, van een rand voorzien, van plaats verwisselen, meer of minder transparant maken, een vorm geven of stileren met behulp van filters. Tevens kunnen naar wens teksten op collages geplaatst worden.
Is een collage klaar dan kan die op verschillende manieren worden opgeslagen. Zo kan er gekozen worden voor opslag op eigen pc - uploaden van foto's is dan niet nodig - of online opslag, waarbij de collage een eigen internetadres krijgt. Ook is het mogelijk te kiezen voor een manier van opslag, die het mogelijk maakt om later verder te werken aan een collage en ook dit zonder dat foto's te hoeven worden geüpload.
Indien gewenst kan van collages een embed-code worden opgevraagd waarmee ze in embedded vorm op eigen website of weblog kunnen worden opgenomen.
Collages kunnen vanuit Collage.nl rechtstreeks worden gedeeld met anderen via Facebook, Twitter en Google+.
Collage.nl werkt op pc's, tablets en smartphones (zowel iOS als Android) en registreren is niet nodig.

Onder het voorbeeld staat stap voor stap beschreven hoe de werking is van Collage.nl.
Onderaan dit bericht is een video-filmpje toegevoegd waarin de werking van Collage.nl wordt gedemonstreerd.

Hieronder een voorbeeld van een fotocollage gemaakt met Collage.nl

Gemaakt met Collage.nl

Zo maak je een fotocollage met Collage.nl
- Surf naar http://www.collage.nl/
- Klik op de tekst "Aan de slag" of op de cirkel met de tekst "Fotocollage".
Foto's op het canvas plaatsen.
- Klik in de menubalk op het tabblad "Voeg foto's toe".
- Zoek op je pc naar de gewenste foto, klik erop en klik op de knop "Openen".
  De foto wordt nu op het canvas geplaatst.
- Herhaal dit voor alle foto's die je wilt gebruiken.
Foto verplaatsen. 
- Selecteer de foto, door er op te klikken. Er verschijnen handgrepen en een menubalk.
- Versleep de foto met ingedrukte muisknop naar de gewenste plaats of  klik in de menubalk op de  
  witte pijltjes in de zwarte rondjes.
Foto vergroten of verkleinen. 
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Vergroot of verklein de foto door de hoekpunten met ingedrukte muisknop te verslepen.
Foto draaien.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de zwarte gebogen pijltjes om de foto te draaien.
Foto verwijderen.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op het icoontje van de prullenbak.
Foto naar voren halen of naar achteren verplaatsen.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knoppen tussen het gebogen pijltje en de prullenbak.
Foto in een vormframe plaatsen.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Vorm en grootte".
- Klik op de gewenste vorm en daarna op de knop "Sluiten".
Inzoomen op een foto.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Zoomen/pannen".
- Versleep de schuifregelaar onder de tekst "Zoom" en klik daarna op de knop "Sluiten".
Foto in een lijst plaatsen.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Rand".
- Klik op de gewenste lijst en versleep de schuifregelaar tot de gewenste lijstdikte is bereikt.
- Klik op de knop "Sluiten".
Foto een bepaalde stijl geven.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Filters".
- Kies de gewenste stijl door te klikken op een of meer van de 6 tabbladen.
- Versleep de schuifregelaars onder "Brightness", "Noise" en "Pixelate" naar de gewenste stand.
- Klik op de knop "Sluiten".
Transparantie van de foto regelen.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Transparantie".
- Versleep de schuifregelaars onder "Transparantie" naar de gewenste stand.
- Klik op de knop "Sluiten".
Foto horizontaal spiegelen.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Spiegel horizontaal".
Foto verticaal spiegelen.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Spiegel verticaal".
Foto kopiëren.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Kloon object".
Foto terugzetten naar originele staat.
- Selecteer de foto, door er op te klikken.
- Klik in de menubalk op de knop met de tekst "Meer".
- Klik op de optie "Reset".
Foto's van plaats verwisselen.
- Klik in de menubalk  op de knop "Wissel".
- Klik achtereenvolgens op de twee foto's die je van plaats wilt verwisselen.
- Klik op "Annuleer" om de wisselstatus te verlaten.
Collage van tekst(en) voorzien.
- Klik in de menubalk  op de knop "Voeg tekst toe".
- Voer onder "Tekst" de gewenste tekst in en bepaal onder "Stijl" het lettertype, de lettergrootte, de
  uitlijning, de stijl en de kleur.
- Klik op de knop "Sluiten".
- Versleep de tekst naar de gewenste plaats.
Collage van een achtergrond voorzien.
- Klik in de menubalk op de knop "Collage".
- Klik op "Kies achtergrond".
- Klik op de gewenste achtergrond en klik daarna op "Sluiten".
NB. Wil je een eigen illustratie als achtergrond toevoegen klik dan op "Bladeren", zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik op die illustratie, klik daarna op de knop "Openen" en tot slot op de knop "Sluiten".

Zo sla je een fotocollage op die je later nog wilt bewerken en open je die om hem te bewerken.
Opslaan.
- Klik in de menubalk op de knop "Bestand".
- Klik op "Collage opslaan".
- Klik op de knop "Ja".
- Het bestand met de collage wordt nu gedownload naar je pc.
- Open het bestand en sla het op op je pc.
Openen om te bewerken.
- Klik in de menubalk op de knop "Bestand".
- Klik op "Collage openen".
- Zoek op je pc naar de opgeslagen collage, klik erop en klik op de knop "Openen".
  De collage wordt geopend en kan bewerkt worden.

Zo sla je een fotocollage op die helemaal klaar is
- Klik in de menubalk op de knop "Bestand".
- Klik op "Opslaan als PNG", "opslaan als JPG", "Opslaan als BMP" of  op "Opslaan als PDF".
  Het bestand met de collage wordt nu gedownload naar je pc.
- Open het bestand en sla het op op je pc.

Zo sla je een collage online op en deel je hem met anderen.
- Klik in de menubalk op de knop "Bestand".
- Klik op "Bewaar/deel online".
- Klik op de blauwe knop "Bewaar deze afbeelding online".
Delen d.m.v. het verstrekken van een link.
- Op de pagina die verschijnt tref je onder "Directe link" een internetadres.
- Deel dit adres met anderen. Wie naar dit adres surft krijgt de collage in beeld.
Delen door de collage te embedden op website of weblog.
- Op de pagina die verschijnt tref je onder "HTML voor websites" een html-code.
- Kopieer die code en plak hem in het beheergedeelte van je website of weblog op die plaats waar je
  html-code kunt invoeren.
- Sla de wijzigingen op en de collage staat op je website of weblog.
Delen via Facebook, Twitter of Google+ .
- Op de pagina die verschijnt tref je onderaan de logo's van Facebook, Twitter en Google+ .
- Klik op het icoontje van de gewenste dienst.
- Log in op de gekozen dienst en volg de aangegeven aanwijzingen op.
Delen via email.
- Klik in de menubalk op de knop "Collage".
- Klik op "Verstuur via e-mail".
- Voer de gevraagde gegevens in en klik daarna op de knop "Verstuur".

Zo kun je een collage die klaar is later in zijn geheel bewerken.
- Klik in de menubalk op de knop "Collage".
- Klik op "Resultaat bewerken".
- Breng m.b.v. de knoppen in de menubalk de gewenste wijzigingen aan.

Video-filmpje waarin de werking van Collage.nl wordt gedemonstreerd.


216. Maak prachtige Wordclouds met woordenwolk.nl


Een Wordcloud oftewel een Woordwolk is een illustratie die is opgebouwd uit woorden die op een kunstzinnige manier door elkaar zijn geweven.
Op internet bevinden zich inmiddels vele tools waarmee dergelijke Wordclouds gemaakt kunnen worden. Wordle is één van de oudste en één van de bekendste. Onlangs is er een tool bijgekomen, en wel een tool van Nederlandse makelij. Het betreft een tool met de toepasselijke naam Woordwolk.nl. Woordwolk.nl is een prachtige, zeer complete tool, die de concurrentie met al die andere tools glansrijk kan doorstaan.
Eerst dient bij Woordwolk.nl te worden aangegeven welke woorden in een woordwolk geplaatst moeten worden. Dit kan bij Woordwolk.nl door de woorden in te typen, maar ook door de tool woorden te gebruiken die voorkomen op een opgegeven internetadres of in een geselecteerd bestand.
Nadat dit is gebeurd en er een Wordcloud is gegenereerd kunnen de gewenste aanpassingen worden aangebarcht. Zo kunnen het formaat, de vorm, het lettertype, de lettergrootte en de kleurencombinatie naar wens gewijzigd worden. Is de Wordcloud klaar dan kan die worden geprint, opgeslagen of online met anderen worden gedeeld. Ook is het mogelijk om de Wordcloud te embedden op eigen website of weblog.

Hieronder een voorbeeld van een Wordcloud gemaakt met Woordwolk.nl 
De intro van dit weblog ICT-idee diende als basis voor deze woordenwolk.Woordwolk.nl is zeer eenvoudig in gebruik.
De werkwijze van de tool staat hieronder in hoofdlijnen beschreven.

Zo maak je een Wordcloud met Woordenwolk.nl 
- Surf naar http://www.woordwolk.nl/
Zelf woorden of tekst invoeren.
- Klik in de menubalk op "Bestand" en vervolgens op "Plak tekst".
- Voer op het invoerveld dat verschijnt de woorden of tekst in die je in de Wordcloud wilt plaatsen of
  plak die daar.
- Klik op de blauwe knop "Toepassen" en de Wordcloud wordt gegenereerd.
Woorden of tekst gebruiken die voorkomen op een internetpagina. 
- Klik in de menubalk op "Bestand" en vervolgens op "Open URL".
- Voer op het pop-up-scherm dat verschijnt het internetadres in van de site waarvan je de tekst wilt
  gebruiken.
- Klik op de blauwe knop "OK" en de Wordcloud wordt gegenereerd.
Woorden of tekst gebruiken die voorkomen in een Office-document.
 - Klik in de menubalk op "Bestand" en vervolgens op "Open MS Office document".
- Zoek op je pc naar het bestand dat je wilt gebruiken, klik erop, klik op de knop "Openen" en de
  Wordcloud wordt gegenereerd.
Woorden of tekst gebruiken die voorkomen in een PDF-document.
 - Klik in de menubalk op "Bestand" en vervolgens op "Open PDF-document".
- Zoek op je pc naar het bestand dat je wilt gebruiken, klik erop, klik op de knop "Openen" en de
  Wordcloud wordt gegenereerd.

NB. Wil je dat bepaalde woorden in een gegenereerde Wordcloud groter worden weergegeven klik dan in de menubalk op "Woordenlijst". Er verschijnt een overzicht van alle woorden die in de Wordcloud zijn opgenomen. Vóór die woorden staat het nummer "1". Vervang dat nummer door een hoger nummer en het betreffende woord wordt groter weergegeven in de Wordcloud.
Let op! Gebruik je een te hoog nummer dan past het woord niet meer in de Wordcloud. Gebruik in dat geval een lager nummer of klik in de menubalk aan de rechterzijde net zo vaak op de kleine hoofdletter "A" dat het woord in de Wordcloud past.

Zo bepaal je de grootte van een Wordcloud.
- Klik nadat je een Wordcloud hebt gegenereerd in de menubalk op "Canvas" en selecteer de
   gewenste grootte.

Zo bepaal je de vorm van een Wordcloud.
- Klik nadat je een Wordcloud hebt gegenereerd in de menubalk op "Vorm" en selecteer de
   gewenste vorm.

Zo kies je een gewenst kleurenpalet.
- Klik nadat je een Wordcloud hebt gegenereerd in de menubalk op "Thema" en selecteer de
   gewenste kleurencombinatie.

Zo kies je het gewenste lettertype.
- Klik nadat je een Wordcloud hebt gegenereerd in de menubalk op "Lettertype" en selecteer het
   gewenste lettertype.

Zo maak je een print van een Wordcloud.
- Klik nadat je een Wordcloud hebt gegenereerd in de menubalk op "Bestand" , daarna op "Print" en     geef vervolgens de printopdracht.

Zo sla je een Wordcloud op op je eigen pc.
- Klik nadat je een Wordcloud hebt gegenereerd in de menubalk op "Bestand", daarna op "Bewaar
  als PNG", "Bewaar als JPG" of op "Bewaar als PDF".
  Het bestand word nu gedownload in het gewenste formaat.
  Je kunt het nu openen en opslaan op je pc.

Zo sla je een Wordcloud online op en deel je het met anderen.
- Klik nadat je een Wordcloud hebt gegenereerd in de menubalk op "Bestand" en daarna op
  "Bewaar/Deel online.
- Klik in het pop-up-scherm dat verschijnt op de blauwe knop "Bewaar deze afbeelding online".
- A. Op het scherm dat verschijnt tref je onder "Direct link" het internetadres van de online
  opgeslagen Wordcloud. Deel dit adres met anderen. Wie naar dit adres surf krijgt de Wordcloud te
  zien.
- B. Op het scherm dat verschijnt tref je onder "HTML voor websites" de code die nodig is om de
  Wordcloud te embedden op eigen website of weblog.
- C. Wil je de Wordcloud delen via Facebook, Twitter of Google+ klik dan op het icoontje van de
  gewenste dienst, log in op die dienst en voer de aangegeven handelingen uit.

 

215. PDF-bestanden omzetten naar Word met 2pdf.nl
Veel bestanden op internet zijn van het zogenaamde pdf-formaat. Het bijzondere van pdf's is dat ze op vrijwel elke computer kunnen worden geopend, hun oorspronkelijke kwaliteit bewaren en het uiterlijk van prints altijd hetzelfde is, ongeacht de printer die wordt gebruikt. Als voordeel wordt ook wel aangevoerd dat pdf's door anderen niet zo makkelijk zijn te bewerken.
Dit voordeel wordt ook gezien als nadeel: je kunt pdf's immers niet zomaar aanpassen aan eigen situatie. Om dat wel te kunnen moet je namelijk beschikken over een gespecialiseerd programma. Dergelijke programma's zijn over het algemeen nogal aan de prijzige kant. Inmiddels bevinden zich op internet meerdere tools die ook in staat zijn om pdf's te converteren (= omzetten) naar bijvoorbeeld Word. Vaak moet er voor dat converteren een klein bedrag betaald worden. Er zijn echter ook tools die het converteren gratis uitvoeren. Vaak moet er dan weer een account worden aangevraagd of een e-mailadres worden opgegeven.
Bij 2pdf.nl is zelfs dat laatste niet meer nodig. De tool converteert elke pdf die wordt aangeboden en biedt daarna een link waarmee het geconverteerde bestand kan worden gedownload en geopend. En dat alles gratis en voor niets.
Per keer kunnen met 2pdf.nl maximaal 3 bestanden worden geconverteerd met een maximum grootte van 100 MB. Wil je meer documenten converteren dan zijn meerdere sessies nodig.

De werking van 2pdf.nl is uiterst eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je van een pdf een Word-bestand.
- Surf naar https://www.2pdf.nl/
- Klik in het omkaderde gebied op de blauwe knop "Bladeren".
- Zoek op je pc naar het pdf-bestand dat je wilt omzetten naar Word.
- Klik op het bestand en klik daarna op de knop "Openen".
- Klik in het scherm dat zich opent op de groene knop met de tekst "doc".
- Klik in het pop-up-scherm dat verschijnt op de groene knop "OK" om het converteren te starten.
  Op het scherm kun je de voortgang van het omzetten volgen.
- Is het converteren klaar, klik dan onder het woord "Bestand" op de naam van het geconverteerde
  bestand en het bestand wordt gedownload.
- Als het bestand wordt geopend wordt het automatisch geopend in Word en kun je het bewerken.

214. Maak met LearningApps je eigen educatieve oefeningen.Op de site LearningApps bevinden zich vele educatieve oefeningen. Al die oefeningen zijn gerubriceerd naar leeftijd/opleidingsniveau, vakgebied en functionaliteit.
Zo bevinden zich op de site o.a. woordzoekers, gatenteksten, kruiswoordpuzzels, groepeer-oefeningen, schatoefeningen, invuloefeningen, sorteeroefeningen, aanwijsoefeningen, volgorde-oefeningen, paardenrace-oefeningen en meerdere soorten quizzen. Al deze oefeningen mogen gratis gebruikt worden.
Het bijzondere aan 
LearningApps is echter dat al deze oefeningen eenvoudig kunnen worden aangepast en gevuld kunnen worden met eigen content: aanwezige content wordt verwijderd en vervangen door eigen leerstof. De aangeboden oefeningen zijn als het ware de bouwstenen waarmee nieuwe oefeningen ontworpen kunnen worden: oefeningen die aansluiten op de eigen lessen en daarin geïntegreerd kunnen worden.
Om zelf ontworpen oefeningen te kunnen opslaan is het nodig om bij 
LearningApps een account aan te vragen. Aan de aanvraag daarvan zijn geen kosten verbonden.
Alle oefeningen die met 
LearningApps zijn gemaakt krijgen een eigen internetadres, waarmee ze met anderen kunnen worden gedeeld. Wie naar dat adres surft krijgt toegang tot de oefening, ook als er geen account is aangevraagd.
Het internetadres van een oefening kan rechtstreeks vanuit 
LearningApps via Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Blogger, Pinterest, Delicious, Edmodo en e-mail met anderen worden gedeeld.LearningApps genereert van iedere oefening een QR-code. Wie deze code op zijn tablet of smartphone scant met behulp van een QR-scanner krijgt direct toegang tot de oefening.LearningApps biedt de mogelijkheid om klassen aan te maken en daar leerlingen en oefeningen aan toe te voegen. Als leerlingen worden toegevoegd genereert LearningApps voor iedere leerling een eigen unieke inlogcode. Met deze code kunnen zij inloggen op LearningApps en krijgen zij toegang tot alle oefeningen die de docent aan de klas heeft toegekend. De docent krijgt inzage wie de oefening heeft gemaakt.LearningApps is eenvoudig in gebruik, levert prachtige, goed bruikbare resultaten en vraagt geen enkele programmeerkennis.

Meer informatie over LearningApps: http://ololearningapps.weebly.com/

Voorbeeld 1: Gatentekst  - Bovenstaande intro als gatentekst.
Voorbeeld 2: Wat hoort samen met de aanduidingen op de prent - Groentesoorten leren kennen.
Voorbeeld 3: Groepeeroefening - Gewervelde dieren. Hieronder in embedded vorm.
Voorbeeld 4: Aanduiding op landkaart - Hoofdsteden Nederlandsse provincies.


Zo vraag je een account aan bij LearningApps.
- Surf naar http://learningapps.org/
- Klik rechts bovenin op de knop “Aanmelden”.
- Klik op de tekst “Maak nieuw account”.
- Voer op de invoervelden achtereenvolgens in een gebruikersnaam, je e-mailadres, een
  wachtwoord en nogmaals dat wachtwoord en neem de beveiligingscode over in het
  invoerveld rechts van die code. Klik daarna op de knop “Account aanmaken”.
- Je hebt nu een account en kunt vanaf nu inloggen bij LearningApps.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op LearningApps.
Inloggen:
- Surf naar 
http://learningapps.org/
- Klik rechts bovenin op de knop “Aanmelden”.
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de knop
  “Login”. Je bent nu ingelogd op LearningApps.
- Als je voor de eerste keer inlogt wordt mogelijk gevraagd om profielgegevens in te voeren.
  Je kunt deze stap desgewenst overslaan. 
Uitloggen:
- Klik rechts bovenin op “Accountinstellingen”, in het scherm dat zich opent op de blauwe
  knop “Afmelden” en in het scherm daarna nogmaals op de knop “Afmelden”.
  Na deze handelingen ben je uitgelogd.

Zo zoek je bij LearningApps naar (aanpasbare) oefeningen.
- Surf naar 
http://learningapps.org/ en log in.
Zoeken op vakgebied/opleidingsniveau.
- Klik bovenaan de pagina op het tabblad “Bladeren door apps”.
- Rechts bovenaan de pagina, achter het woord niveau, bevinden zich twee schuifregelaars.
  Versleep deze schuifregelaars met ingedrukte linkermuisknop en selecteer het gewenste
  opleidingsniveau.
- Klik op het gewenste vakgebied en alle oefeningen die binnen de selectie vallen komen
  in beeld.
- Klik op de oefening die je wilt openen.
- Wil je een schermvullende weergave van de oefening klik dan rechtsboven, onder de datum,
  op het rechthoekje met vier rode pijltjes.
Zoeken op toepassingsgebied.
- Klik bovenaan de pagina op het tabblad “Maak app”.
  Onderaan de pagina die verschijnt bevinden zich een dertigtal rubrieken.
- Klik op de gewenste rubriek en boven het rubriekenoverzicht verschijnt een frame met
  nadere informatie over de oefeningen in die rubriek.
- Klik in dit frame op de blauwe knop “Voorbeelden” en alle oefeningen die in deze
  rubriek zijn ondergebracht komen in beeld.
- Klik op een oefening en hij wordt geopend.
- Wil je een schermvullende weergave van de oefening klik dan rechtsboven, onder de datum,
  op het rechthoekje met vier rode pijltjes.

Eigen oefeningen ontwerpen door aanpassing van bestaande oefeningen.
In de tekst hierna wordt eerst in grote lijnen beschreven hoe bestaande oefeningen kunnen worden omgezet in oefeningen voor in de eigen situatie. Daarna volgt een gedetailleerde uitwerking aan de hand van een praktisch voorbeeld.

Algemene beschrijving.

- Surf naar 
http://learningapps.org/ en log in.
- Open een oefening die je wilt aanpassen.
- Klik links onder die oefening op de blauwe knop “Creëer soortgelijke app” en de pagina 
  waarop de oefening kan worden aangepast wordt geopend.
- Vervang de gegevens op de invoerregels door eigen gegevens en klik daarna rechts onder op
  de blauwe knop “Finish en bekijk voorbeeld”. De aangepaste oefening is nu opgeslagen in
  de map “Mijn apps”.
- Wil je de oefening openen klik dan rechts bovenin op “Mijn apps” en open de oefening door
  er met de muis op te klikken.

Voorbeeld: Zo verander je de oefening “Indeling gewervelde dieren” in de oefening “Welke breuken en percentages hebben dezelfde waarde?”
- Surf naar http://learningapps.org/ en log in.
- Klik op het tabblad “Bladeren door apps”.
- Versleep de schuifregelaars achter het woord niveau zover mogelijk naar links en rechts.
- Klik op het vak “Biologie”.
- Zoek naar de oefening met de naam “Indeling gewervelde dieren”.
- Open de oefening “Indeling gewervelde dieren” door er met de muis op te klikken.
- Maak de oefening om een indruk te krijgen hoe die is opgebouwd.
- Klik, nadat je de oefening hebt gemaakt, links onder de oefening op de knop “Creëer
  soortgelijke app”.
  Op de pagina die wordt geopend staan de gegevens waarmee de oefening “Indeling gewer-
  velde dieren” werd gegenereerd. Vervang deze gegevens als volgt en maak van de oefening
  een soortgelijke met als titel “Welke breuken en percentages hebben dezelfde waarde?”
- Verwijder bovenaan de pagina de titel “Indeling gewervelde dieren” en vervang die door
  “Welke breuken en percentages hebben dezelfde waarde?”
- Noteer onder “Taak” hoe de oefening gemaakt moet worden.
  Noteer bijvoorbeeld: ”Klik op één van de percentages. Klik daarna op de breuken die
  overeenkomen met het geselecteerde percentage. Bij ieder juist antwoord verschijnt een deel
  van een foto”.
- Klik bij “Achtergrond” op de blauwe knop “Selecteer een foto” en kies als volgt de afbeel-
  ding die bij het maken van de oefening stukje voor stukje verschijnt als er goede antwoorden
  worden gegeven.
  Wil je een afbeelding gebruiken uit het archief van Wikipeia of Flickr klik dan op de knop
  “Afbeelding zoeken”, voer een zoekterm in en klik op “Zoeken”. Klik op de afbeelding die
  je wilt gebruiken en klik daarna op de knop “Gebruiken”.
  Wil je een afbeelding gebruiken waarvan je het internetadres weet plak het internetadres dan
  op de plaats waar de tekst URL staat vermeld en klik daarna op de knop “Afbeelding
  gebruiken”.
  Wil je een afbeelding gebruiken die is opgeslagen op je pc klik dan op de tekst “Sleep
  afbeelding hier in of klik hier”, zoek op je pc naar de gewenste afbeelding, klik erop en klik
  op de knop “Openen” om hem te plaatsen. Klik na plaatsing op de knop “OK”.
- Verwijder het woord achter “Groep 1” en vervang het door 25%.
- Verwijder de woorden achter “Begrip 1” en vervang ze door 1/4; 2/8; 3/12; 4/16; 5/20
   (gescheiden door een puntkomma).
- Verwijder het woord achter “Groep 2” en vervang het door 20%.
- Verwijder de woorden achter “Begrip 2” en vervang ze door 1/5; 2/10; 3/15; 4/20; 5/25  
  (gescheiden door een puntkomma).
- Verwijder het woord achter “Groep 3” en vervang het door 10%.
- Verwijder de woorden achter “Begrip 3” en vervang ze door 1/10; 2/20; 3/30/ 4/40; 5/50
  (gescheiden door een puntkomma).
- Verwijder het woord achter “Groep 4” en vervang het door 50%.
- Verwijder de woorden achter “Begrip 4” en vervang ze door 1/2; 2/4; 3/6; 4/8
  (gescheiden door een puntkomma).
- Verwijder het woord achter “Groep 5” en vervang het door 5%.
- Verwijder de woorden achter “Begrip 5” en vervang ze door 1/20; 2/40; 3/60; 4/80; 5/100
  (gescheiden door een puntkomma).
- Selecteer onder “Puzzelgrootte” hoeveel puzzelstukjes er in de oefening moeten worden
  gebruikt. In dit geval 6x4.
- Voer op het invoerveld onder “Feedback” de tekst in die moet verschijnen als alle vragen
  juist zijn beantwoord. Voer bijvoorbeeld in:”Gefeliciteerd, je hebt alle vragen goed
  beantwoord”.
- Klik nu onderaan de pagina op de blauwe knop “Finish en bekijk voorbeeld”.
  De aangepaste oefening is nu opgeslagen in de map “Mijn apps”.
- Wil je de oefening openen klik dan rechts bovenin op “Mijn apps” en open de oefening door
  er met de muis op te klikken.

Zo kun je een eigen oefening weer wijzigen en verwijderen.
- Surf naar 
http://learningapps.org/ en log in.
- Klik rechts bovenin op “Mijn apps”.
- Ga met je muiswijzer naar de oefening die je wilt wijzigen.
  Er verschijnen 4 icoontjes.
Oefening wijzigen.
- Klik op het linker icoontje.
- Breng de wijzigingen aan en klik daarna onderaan de pagina op de knop “App store”.
Oefening verwijderen.
- Klik op het rechter icoontje (prullenbak).
- Klik op de knop “Verwijder”.

Zo kun je een oefening delen met anderen.
Je kunt zowel eigen oefeningen als oefeningen van anderen delen.
- Surf naar 
http://learningapps.org/ en log in.
- Open de oefening die je wilt delen met anderen.
- Onderaan de oefening bevindt zich achter “Weblink” het internetadres van de oefening.
- Kopieer dit adres en verstrek het aan anderen.
  Wie naar dit adres surft kan de oefening bekijken en maken. 
Delen via Facebook, Twitter, Linkedin, Google+, Blogger, Pinterest, Delicious, en Edmodo.
- Klik onder de oefening op het logo van de dienst waarmee je de oefening wilt delen.
- Log in op die dienst en verstuur het bericht.
- In het bericht dat je verstuurt staat het internetadres van de oefening.
  Wie naar dit adres surft kan de oefening bekijken en maken. 
Delen door middel van het versturen van een e-mail.
- Klik onder de oefening op de afbeelding van de envelop.
- Klik in het volgende scherm op het logo van het e-mailprogramma dat je gebruikt.
- Voer bij het e-mailbericht dat verschijnt het e-mailadres in van de personen met wie je de
  oefening wilt delen en verstuur het bericht.
  De geadresseerden ontvangen een mail met daarin het internetadres van de oefening.
  Wie naar dit adres surft kan de oefening bekijken en maken. 
Embedden op eigen website of weblog.
Onder de oefening bevindt zich achter “Embed” de html-code waarmee de oefening op eigen
  website of weblog geplaatst kan worden.
- Klik op de code achter het woord “Embed”. De code wordt blauw geselecteerd.
- Geef een rechtermuisklik op de blauw geselecteerde code en klik daarna op “Kopiëren”.
  De code is nu opgeslagen in het geheugen van de pc.
- Log nu in op je website of weblog en plak de code op die plaats waar je html-code kunt
  invoeren.
- Sla de wijzigingen op en de oefening staat op je website of weblog.

Zo kun je een eigen oefening publiceren en laten opnemen in de gallery van LearningApp.
- Surf naar 
http://learningapps.org/ en log in.
- Klik rechts bovenin op “Mijn apps”.
- Ga met de muiswijzer naar de oefening die je wilt publiceren en klik op het icoontje met de
  vier zwarte vierkantjes dat daar verschijnt.
- Vul het aanvraagformulier in en klik daarna op de blauwe knop “Formulier verzenden”.
- Na akkoordbevinding wordt jouw oefening opgenomen in de gallery van LearningApp.

Zo maak je een klas aan en voeg je daar leerlingen en oefeningen aan toe.
Een klas aanmaken.
- Surf naar 
http://learningapps.org/ en log in.
- Klik rechts bovenin op “Mijn klassen”.
- Klik rechts bovenin op “Klassen bewerken”.
- Voer achter “Nieuwe klas aanmaken” de naam van een klas in en klik daarna op de blauwe
  knop “Klas aanmaken”. Er verschijnt een regel met daarop de naam van de klas.
Leerlingen toevoegen aan een klas.
- Klik nu bovenaan de pagina op “Studentenaccounts”.
- Klik op de blauwe knop “Maak studentenaccounts”.
- Selcteer onder “Naam van de klas” de klas waar je leerlingen aan wilt toevoegen.
- Voer op de invoerregels de voor- en achternamen van de leerlingen in.
  LearningApp genereert per leerling automatisch een “Login naam” en een “Wachtwoord”.
  Als je dat wilt kunnen de inloggegevens hier nog naar wens worden gewijzigd.
  Als leerlingen later naar 
http://learningapps.org/ surfen en inloggen met deze gegevens
  krijgen zij toegang tot de oefeningen die aan hun klas zijn toegevoegd.
- Klik rechts onderaan op de blauwe knop “Opslaan”.
Oefeningen toevoegen aan een klas.
- Klik bovenaan de pagina op “Apps voor mijn klas”.
- Selecteer de klas waar je oefeningen aan wilt toevoegen.
- Klik op de blauwe knop “Toevoegen app”.
- Wil je een eigen oefening toevoegen klik dan onder de tekst “Selecteer een app die ik heb
  gemaakt” op de knop “App toevoegen”.
  Alle oefeningen die je hebt gemaakt komen in beeld.
  Klik onder de oefening die je wilt toevoegen op de blauwe knop “Gebruiken” en de oefening
  wordt toegevoegd aan de klas.
- Wil je een oefening uit de gallery van LearningApp toevoegen klik dan onder de tekst “Zoek
  LearningApp in de catalogus”, op de knop “App zoeken”, zoek de gewenste app en klik
  onder die app op de knop “Gebruiken” en de oefening wordt toegevoegd aan de klas.
- Wil je een oefening toevoegen waarvan je het internetadres weet klik dan op het invoerveld
  waar staat vermeldt “URL”, plak daar het internetadres, klik op de knop “App gebruiken’
  en de oefening wordt toegevoegd aan de klas.

Zo krijgen leerlingen toegang tot de oefeningen die de docent voor hen heeft klaargezet.
- Verstrekt de inloggegevens aan de leerlingen.
- De leerlingen surfen naar 
http://learningapps.org/ en loggen in met hun inloggegevens.
- Nadat zij zijn ingelogd klikken zij bovenaan de pagina op “Mijn klas” en krijgen zij toegang
  tot alle oefeningen die aan hun klas zijn toegevoegd.
- Met een klik op een oefening kunen zij die openen en maken.

Zo kunnen docenten zien welke leerlingen een oefening met succes hebben afgerond.
- Surf naar 
http://learningapps.org/ en log in.
- Klik rechts bovenin op “Mijn klassen”.
- Klik bovenaan de pagina op “Apps voor mijn klas”.
- Selecteer de gewenste klas.
- Ga met je muiswijzwr naar de gewenste oefening en daar verschijnen drie icoontjes.
- Klik op het linker icoontje.
  Er verschijnt een overzicht waarin staat vermeld welke leerlingen de oefening al wel en
  welke leerlingen de oefening nog niet hebben opgelost.


213. Maak je eigen bingokaarten met OSRIC Bingo Card Generator.

De Bingo Card Generator van OSRIC is een tool waarmee razendsnel net zoveel verschillende bingokaarten gegenereerd kunnen worden als je zelf wilt. En dan niet alleen, zoals gebruikelijk, bingokaarten met de nummers van 1 t/m 99 maar ook bingokaarten met letters en woorden. Dit laatste biedt de mogelijkheid om bingo nu ook eens te spelen als educatief spel.
Genereer bijvoorbeeld bingokaarten met de namen van de landen van Europa. Maak een bingomolen met daarin de namen van de hoofdsteden en het spel kan beginnen. De bingomolen toont een hoofdstad van één van de Europese hoofdsteden en de leerlingen zoeken op hun kaart het bijbehorende land. Wie de kaart als eerst vol heeft is winnaar.
Met de Bingo Card Generator van OSRIC kunnen de bingokaarten gemaakt worden, met bijvoorbeeld Wheel Decide (beschreven in bericht 202) de bijbehorende bingomolen.

Als voorbeeld een bingospel met de landen en hoofdsteden van Europa.
Bingokaarten landen Europa.
Bingomolen hoofdsteden Europa.
Is er een serie bingokaarten gemaakt, dan krijgt die serie een eigen internetadres.
Surf later naar dat adres en je kunt de bingokaarten weer gebruiken.

Aan het gebruik van de Bingo Card Generator van OSRIC zijn geen kosten verbonden en er hoeft ook geen account te worden aangevraagd.
De werking is uiterst eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je een serie bingokaarten.
- Surf naar http://osric.com/bingo-card-generator/
- Verwijder onder "Card Title" de tekst "Day in the dark bingo" en vervang die door een eigen titel.
- Verwijder de woorden uit het invoerveld "Wordlist" en vervang die door eigen woorden.
  Deze woorden woorden verschijnen op de bingokaarten.
  NB. Let erop dat de woorden worden gescheiden door een komma.
- Geef onder "Include Free Space" aan of er op de bingokaarten een leeg vakje moet worden
  opgenomen.
- Heb je gekozen voor opname van een leeg vakje noteer dan onder "Free Space Text" welke tekst er
  in dat vakje moet komen.
- Geef onder "Free Space Placement" aan waar dat vakje op de bingokaarten moet verschijnen.
- Noteer onder "Number of Squares Wide" hoeveel kolommen er op een bingokaart  moeten komen
  en onder "Number of Squares Tall" het aantal rijen.
- Noteer onder "Number of cards to create" hoeveel bingokaarten je nodig hebt.
- Klik op de knop "Create Bingo Cards" en de bingokaarten worden gegenereerd.
- Geef een rechtermuisklik in één van de Bingokaarten en klik op "Afdrukken" om de bingokaarten
  te printen.

NB. Wil je de bingokaarten later nog eens gebruiken geef dan een muisklik in de adresregel bovenaan de pagina. Het internetadres van de pagina wordt nu blauw geselecteerd. Geef een rechter muisklik in het blauw geselecteerde adres en klik op "Kopiëren".
Plak het adres in bijvoorbeeld een Word-document en sla het op. Als je later naar dit adres surft wordt de pagina met de bingokaarten geopend en kun je ze opnieuw gebruiken.

212. Picture BINGO Card Generator: Maak educatieve bingokaarten met illustraties.

 

Aan bericht 76 (Maak je eigen bingokaarten met Bingobaker) voegde ik de opmerking toe dat er met Bingo-baker geen bingokaarten met illustraties gegenereerd konden worden.
Hakim Tampoebolon reageerde hierop met de opmerking dat dit met "Picture BINGO Card Generator van ESL Activities.com" wèl mogelijk is.
Met behulp van deze tool kunnen op basis van het welbekende Bingospel prachtige educatieve oefeningen gemaakt worden. Ditmaal dus geen bingokaarten met cijfers, getallen, letters of woorden, maar bingokaarten met illustraties.
Hakim Tampoebolon gaf daarvan, in de mail die ik van hem ontving, een prachtig voorbeeld.
Bij een 50-tal muziekfragmenten had hij bijpassende illustraties gezocht. Met behulp van "Picture BINGO Card Generator" genereerde hij bingokaarten met elk 25 verschillende illustraties. Tijdens het spelen van het spel bracht hij steeds een geluidsfragment ten gehore. De leerlingen zochten op hun bingokaart naar de bijpassende illustratie en kruisten die aan als zij die op hun kaart hadden staan. Wie als eerste alle illustraties had aangekruist was de winnaar.

Voorbeeld van een set bingokaarten voor een bingospel over web 2.0-tools.
Deze bingokaarten zijn gegenereerd met "Picture BINGO Card Generator".
Bingomolen voor dit spel. De bingomolen is gemaakt met Wheeldecide.
Zie voor een handleiding van Wheeldecide bij bericht 202 op dit weblog ICT-idee.

* Lesvoorbeeld met Picture Bingo Card Generator (+ Wheel Decide)
Boekenbingo van Bea Babijn:
Lesbeschrijving    -    Bingokaarten    -    Opdrachtkaart    -    Wheel Decide

Aan het gebruik van "Picture BINGO Card Generator van ESL Activities.com" zijn geen kosten verbonden en er hoeft zelfs geen account te worden aangevraagd.
Het gebruik van de tool is uiterst eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je met BINGO Card Generator een set bingokaarten met illustraties.
- Surf naar http://www.eslactivities.com/picturebingo.php
- Geef achter "Rows" aan hoeveel rijen (= horizontaal) met illustraties je op de bingokaarten wilt
   hebben en achter "Columns" het aantal kolommen (= verticaal).  
   Achter "Total Pictures on Card" verschijnt automatisch het aantal illustraties dat op de bingo-
   kaarten wordt opgenomen.
- Klik nu op de knop "Continue".
- Klik in het scherm dat verschijnt op de knop "Bestand kiezen".
- Zoek op je pc naar de illustratie die je wilt toevoegen, klik daarop en klik op "Openen".
  Denk erom dat illustraties niet groter mogen zijn dan 100 KB.
- Voer achter "Clue" de vraag in die je wilt stellen als leerlingen deze illustratie op hun bingokaart
   moeten opzoeken en, als die erop staat, moeten aankruisen.
   NB. Wil je bij het spelen van het spel bijvoorbeeld geluiden ten gehore brengen dan kun je hier
   een aantekening plaatsen die aangeeft welk geluid je ten gehore moet brengen.
- Klik nu op de knop "Add image".
- Voeg op de manier zoals hierboven beschreven net zoveel illustraties toe als je wilt gebruiken.
   Elke geplaatste illustratie wordt toegevoegd aan een overzichtslijst bovenaan de pagina.
   NB. Denk erom dat je meer illustraties toevoegt dan er op één bingokaart passen.
   Bovenaan de   pagina staat hoeveel er op een kaart passen.
- Wil je bekijken hoe een illustratie eruit komt te zien als hij op een bingokaart is geplaatst, klik dan  
   op het icoontje van het vergrootglas achter de naam van die illustratie.
- Wil je een illustratie uit de lijst verwijderen klik dan op het rode kruis achter de naam van die
   illustratie.
- Ben je klaar met het plaatsen van alle illustraties klik dan op de knop "Continue".
- Geef op de pagina die zich opent achter "Page Size" aan op welk formaat de bingokaarten geprint
   moeten worden.
- Geef achter "Number of Cards" aan hoeveel kaarten er geprint moeten worden.
- Geef achter "Free Space" aan of er op de bingokaarten een leeg hokje moet komen.
- Zijn alle gegevens ingevoerd klik dan op de knop "Continue".

Een Call Card printen.
NB. Een Call Card is een kaart waarop alle afbeeldingen, voorzien van de ingevoerde clues, zijn afgebeeld.
Deze kaart dient ervoor om bij het spelen van het spel die illustraties/clues aan te kruisen die de revue zijn gepasseerd.
Ook kan een Call Card dienst doen om herinnerd te worden aan de vragen die 
gesteld moeten worden.
- Klik op de pagina die verschijnt op de knop "Print Call Card" en er verschijnt een afbeelding van de
  Call Card.
- Geef in de Call Card die is verschenen een rechter muisklik op "Afdrukken" om een print van de
   kaart te maken.
- Wil je de Call Card opslaan geen dan in de kaart een rechter muisklik en klik daarna op "Opslaan
   als".
- Klik de Call Card weg met een muisklik op de sluitknop rechts bovenin: je keert terug op de
  pagina "Preview and Print Cards" van de Bingo Card Generator.

Een set bingokaarten printen.
- Klik op de knop "Print all Cards" en er verschijnt een overzicht van alle bingokaarten.
  NB. Het kan zijn dat niet alle vakjes met afbeeldingen zijn gevuld. Is dat het geval geef dan gewoon de printopdracht:
  op de afdruk worden ze wel afgebeeld.

- Klik op de knop "Afdrukken" om een print van de bingokaarten te maken.
 

211. Presentain: Zet presentaties online, bedien ze met smartphone en voeg interactie met publiek toe.
Presentain is een tool waarmee je Powerpoint-presentaties en pdf's online kunt zetten.
Staan ze eenmaal online dan kun je daar Youtube-filmpjes aan toevoegen.
Ook is het mogelijk om meningspeilingen aan presentaties toe te voegen.  Deze peilingen kun je tijdens een presentatie afnemen op ieder moment dat het jou schikt.
Het bijzondere aan Presentain is dat je de presentaties op afstand met je smartphone kunt bedienen. Daartoe moet dan wel de app Presentain op je smartphone zijn geïnstalleerd.
Presentain is beschikbaar voor zowel IOS- als Android-toestellen.
Het gebruik van de basisversie van Presentain is gratis. Wel dient er een account te worden aangevraagd. Hoe dat alles in zijn werk gaat en hoe de werking is van Presentain staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

210. Kwartetspel Social Media.Download "Kwartetspel Social Media".

Dit kwartetspel is gemaakt met de Word-sjablonen die je kunt downloaden bij blogbericht 209.

Wil je het spel spelen, download dan het kwartetspel.
Maak een print van het spel, lamineer de afzonderlijke bladzijden en knip de kaartjes uit.

Speel het spel als volgt:
1. Schud de kaarten.
2. Verdeel de kaarten onder de spelers (sommige spelers krijgen mogelijk één kaart meer dan de
    andere spelers).
3. De speler die begint vraagt aan een willekeurige andere speler een kaart uit het kwartet waarvan hij
    al één of meer kaarten bezit.
    Hij stelt daarbij de vraag: "Mag ik van <naam> van <kwartetnaam>  de kaart <naam van de kaart>.
    Als die andere speler de gevraagde kaart in zijn bezit heeft moet hij die afgeven en mag de
    vragende speler verder vragen.
    Heeft hij die kaart niet dan krijgt hij de beurt en mag hij aan een andere speler een kaart vragen.
4. Dit herhaalt zich totdat er een speler is die alle kaarten in zijn bezit heeft en dus de winnaar is.