Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

195. Clyp: Geluiden opnemen, delen en van geschreven tekst voorzien.


Clyp is een tool waarmee geluidsopnames gemaakt kunnen worden, die vervolgens online gezet kunnen worden en met anderen kunnen worden gedeeld.
Bijzonder aan Clyp is dat die geluidsopnames van geschreven teksten, met een maximale lengte van 420 tekens, kunnen worden voorzien .
Dit laatste biedt voor het onderwijs de mogelijkheid om bij anderstalige geschreven teksten de uitspraak daarvan te laten horen.
Ook bij het voordragen van korte gedichten, het oefenen van de uitspraak van vreemde talen, het doen van samenspraakjes en het vertellen van verhaaltjes biedt Clyp mogelijkheden.
Met enige inventiviteit zijn er vele toepassingsmogelijkheden te bedenken.
Wie surft naar http://clyp.it/ kan meteen met de opnames beginnen en die online zetten. Nadeel van deze werkwijze is dat er geen beheer meer kan worden uitgeoefend over de gepubliceerde geluidsopnames en ook niet meer verwijderd kunnen worden.
Wie beheer wil uitoefenen dient in te loggen met zijn Facebook-account. Als dat is gebeurd zijn er meer mogelijkheden. Dan kunnen de geluidsopnames van een titel en van geschreven tekst worden voorzien, weer worden verwijderd, al dan niet worden gepubliceerd en kan er een code worden gegenereerd waarmee geluidsopnames in embedded vorm kunnen worden opgenomen op een website. Ook kan dan de mogelijkheid worden aangeboden om de geluiden te downloaden.

NB. Clyp werkt niet naar behoren onder de Internet Explorer. Gebruik daarom een andere browser.


Voorbeeld in embedded vorm.Compleet met tekst. http://clyp.it/cxfjheqk

Hoe de werking is van Clyp staat hieronder stap voor stap beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van de volledige versie; oftewel de versie waarbij is ingelogd met een Facebook-account.

194. Start.me: Al uw online bronnen en internetadressen altijd en overal op overzichtelijke wijze beschikbaar.


Start.me is een tool waarmee het mogelijk is om de internetbronnen die u regelmatig gebruikt op een ordelijke, overzichtelijke manier vast te leggen, paraat te hebben, te beheren en desgewenst te delen met uw leerlingen. Start.me fungeert daarmee als een portal; u hoeft slechts één internetadres te onthouden om bij al uw bronnen te kunnen komen. Een portal bij Start.me bestaat uit één of meer pagina's. Per pagina kunt u instellen of u die pagina voor u zelf wilt houden of wilt publiceren en wilt delen met uw leerlingen. Dit laatste heeft als grote voordeel dat u niet steeds internetadressen aan uw leerlingen hoeft te verstrekken; u kunt volstaan met het eenmalig verstrekken van één internetadres, waarop alles aanwezig is wat u met uw leerlingen wilt delen.
Start.me is eenvoudig in gebruik, is overzichtelijk en werkt uiterst efficiënt. Opvallend is de snelheid waarmee gegevens kunnen worden ingevoerd.
Start.me begint standaard met één pagina, maar het aantal is naar wens uit te breiden.
U bepaalt zelf of een pagina bestaat uit 2, 3, 4 of 5 kolommen.
In die kolommen worden blokjes (door Start.me "Widgets" genoemd) geplaatst met elk een eigen functionaliteit.
Op dit moment heeft Start.me de volgende "Widgets" beschikbaar.
- Bladwijzers: Hier kunt u een lijst aanleggen met internetadressen die u kunt openen met één druk op
  de knop.
- Notes: Hier kunt u notities opnemen.
- Webpagina insluiten: Hier kunt u websites, illustraties en youtubefilmpjes in opnemen.
- RSS: Hier kunt u de laatste berichten laten inlopen die door websites online worden gezet.
- Zoeken: Hier kunt u populaire zoekmachines zoekopdrachten laten uitvoeren.
- Gmail:  Hier kunt u uw e-mail beheren bij Gmail.
- Google calendar: Hier kunt u desgewenst uw Google-agenda raadplegen en beheren.
- Facebook: Hier kunt u uw Facebook-account beheren.
- Muziekevenementen: Hier verschijnen de optredens van door u geselecteerde artiesten en/of
  muziekevenementen die plaatsvinden in een door u aangegeven regio/stad.
- Worldclock: Hier kunt u een klok opnemen die de tijd aangeeft van een door u aangegeven tijdzone.
- Weather: Hier kunt u de huidige weerssituatie laten verschijnen in een stad/land naar keuze.
- Stock quotes; Hier kunt u de aandelenkoersen laten verschijnen van zelf te bepalen fondsen.
- Currency converter: Hier kunt u koersen laten omrekenen van  de ene valuta naar de andere.
- Calculator: Hier kunt u een rekenmachine opnemen.
- Stock charts: Hier kunt u in grafiekvorm de koersontwikkeling volgen van de DOW, de S & P500
  en de Nasdaq.
- Twitter: Hier kunt u uw twitteraccount beheren.
- Twittertimeline: Hier verschijnen de laatste tweets van een zelf te bepalen persoon.
- Google tasks: Hier kunt u uw Google-account beheren.
- Analog clock: Hier kunt u een analoge klok opnemen.

Aan het gebruik van Start.me zijn geen kosten verbonden; wel is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Start.me staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak u bij Start.me een account aan.
- Surf naar http://www.start.me/
- Klik onderaan het scherm op de groene knop "Begin".
- Voer op het scherm dat verschijnt in uw e-mailadres en 2x een zelf te bepalen wachtwoord en klik
  daarna op de groene knop "Pagina maken".
  U bent meteen ingelogd op Start.me. Wilt u direct aan de slag klik dan de uitleg weg.
  U hebt nu een account bij Start.me en kunt vanaf nu inloggen en startpagina's maken.

Zo kunt u inloggen en weer uitloggen op Start.me.
Inloggen.
- Surf naar http://www.start.me/
- Klik rechts bovenin op "Log in".
- Voer op het volgende scherm uw e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de groene knop
  "Log in".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op het icoontje van het poppetje en vervolgens op "Log out".

Zo maak je een nieuwe pagina, bepaal je daarvan het uiterlijk en wijzig of verwijder je die 
desgewenst weer.
NB. Als je voor de eerste keer inlogt verschijnt er mogelijk een intropagina. Deze kun je desgewenst wegklikken.
NB. Als je voor de eerste keer inlogt staat er standaard een lege pagina gereed met de naam "Home". Deze naam tref je aan in de donkergrijze menubalk bovenaan de pagina.

Nieuwe pagina maken.
- Surf naar http://www.start.me/ en log in.
- Klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op de knop "Nieuwe pagina".
- Voer op het witte invoerveld een titel in voor de pagina, selecteer het aantal kolommen waaruit de
  pagina moet bestaan en klik daarna op "+ toevoegen".
  In de donkergrijze menubalk wordt nu een pagina toegevoegd met de opgegeven naam.
De titel van de pagina wijzigen en het aantal kolommen aanpassen.
- Wil je de titel van de pagina, of het aantal kolommen later veranderen klik dan in de donkergrijze
  menubalk op betreffende pagina.
  Klik vervolgens links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina bewerken of
  verwijderen".
- Verander de titel van de pagina en selecteer het gewenste aantal kolommen.
- Klik op "Pagina opslaan" om de wijzigingen vast te leggen.
Een pagina verwijderen.
- Wil je een pagina weer verwijderen klik dan in de donkergrijze menubalk op betreffende
  pagina, klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina bewerken of
  verwijderen".
- Klik op "Pagina verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op "OK".
De pagina een mooie achtergrond geven..
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina die je van een achtergrond wilt voorzien, klik op de
  knop "Menu" en daarna op "Achtergrond aanpassen".
- Klik op de gewenste achtergrond en daarna op "Achtergrond uploaden".
Achtergrond wijzigen of verwijderen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarvan je de achtergrond wilt aanpassen of
  verwijderen en klik daarna op de knop "Menu".
- Klik op "Achtergrond aanpassen", selecteer een andere achtergrond en klik op "Achtergrond
  uploaden" of op "Achtergrond verwijderen" en op "OK" om de verwijdering te bevestigen.
Instellingen van de pagina vastleggen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarvan je de instellingen wilt vastleggen en
  klik daarna op de knop "Menu".
- Klik op "Instellingen".
- Selecteer de gewenste opties en klik daarna op "Opslaan".

Zo voorzie je een pagina van de widget Bladwijzers, breng je daarin wijzigingen aan en verwijder je die.
Een Widget plaatsen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarop je de widgets wilt plaatsen.
- Klik op de knop "Menu" en daarna op "Blader door widgets".
  Er verschijnt een overzicht van alle widgets die voorhanden zijn.
- Klik op "Bladwijzers". Het menu aan de linkerzijde verdwijnt en er wordt een nog lege widget op
  de pagina geplaatst.
- Klik op de titel van de widget (= nieuwe bladwijzer widget).
  De titel wordt blauw geselecteerd en kan naar wens worden aangepast.
- Klik nu op "Nieuwe bookmark" en voer het internetadres in van de site die geopend moet worden
  als er later op de link wordt geklikt.
- Klik op het plusteken achter het adres om het adres vast te leggen.
- Herhaal dit voor ieder internetadres dat je wilt toevoegen.
Zo breng je wijzigingen aan in een widget.- Ga met je muiswijzer naar de widget die je wilt wijzigen en er verschijnt rechts bovenin een pijltje.
- Klik op dit pijltje.
- Kies de gewenste optie en voer de vervolghandelingen uit.
Zo verwijder je een widget.
- Ga met je muiswijzer naar de widget die je wilt verwijderen en er verschijnt rechts bovenin een
  pijltje.
- Klik op dit pijltje, daarna op "Verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op "OK".

Overige widgets plaatsen.
De overige widgets worden in principe op dezelfde manier geplaatst als hierboven beschreven bij het plaatsen van de widget "Bladwijzers". Iedere widget heeft echter zijn specifieke instellingen.
Het is ondoenlijk om dat hier voor iedere widget te beschrijven. Veelal wijst het instellen zich echter van.
Zijn er toch nog vragen dan kun u die onderaan dit blogbericht achterlaten door daar te klikken op de knop ".... opmerkin(en)", de vraag in te voeren en te klikken op de knop "Publiceren".
Zodra er gelegenheid is zal ik op de vraag reageren.

Een korte toelichting op de widget "Webpagina insluiten".
Nadat de widget is geplaatst kunt u een internetadres invullen. Is dat gebeurd dan verschijnt de internetpagina in embedded vorm in het frame. Voert u het internetadres in van een Youtubefilmpje of van een illustratie dan kunt u ook filmpjes en illustraties opnemen op de pagina.
Widgets verplaatsen.
- Wilt u een widget verplaatsen naar een andere plaats op een pagina dan kan dat door de widget bij
  de titel vast te pakken en met  ingedrukte linker muisknop naar de gewenste plaats te verslepen.

Zo kunt u pagina's delen met anderen.
Bent u klaar met het aanmaken van uw Start.me dan kun u die delen met anderen.
Uw Start.me krijgt een eigen internetadres. Wie naar dat internetadres surft krijgt uw pagina's te zien.
U kunt echter besluiten bepaalde pagina's voor uzelf te houden en niet te publiceren, zodat alleen uzelf toegang hebt en anderen geen inzage hebben. Niet gepubliceerde pagina's worden niet in de menubalk opgenomen. Wilt u inzage in niet gepubliceerde pagina's, dan zult u moeten inloggen.
Per pagina dient u aan te geven of u die wilt publiceren of niet.
Dat al dan niet publiceren gaat als volgt:
- Surf naar http://www.start.me/ en log in.
- Open de eerste pagina.
- Klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina delen".
- Vink aan of u de pagina wilt delen of niet en klik daarna op "Pagina opslaan".
- Als u klikt op "aan" verschijnt er een internetadres. Dit adres is geldig voor alle pagina's die u
  publiceert. Verstrek dit adres aan hen met wie u uw Start.me wilt delen.
- Geef bij iedere pagina aan of u die wilt delen of niet.

193. Izi.travel: Creëer multimedia rondleidingen/puzzeltochten door musea, steden en wijken.

Izi.travel is een tool waarmee zeer professionele (audio/multimedia)gidsen ontworpen kunnen worden voor rondleidingen en puzzeltochten door musea, steden en wijken. De gidsen, die op de smartphone geopend kunnen worden, kunnen worden voorzien van routes waarop bezienswaardigheden zijn aangebracht. Die bezienswaardigheden kunnen worden voorzien van illustraties, tekstinfo, puzzel-opdrachten, geluidsfragmenten, videobeelden en quizvragen.
De gidsen worden ontworpen op de pc. Met behulp van de app izi.travel, die op de smartphone moet zijn geïnstalleerd, kunnen de rondleidingen plaatsvinden.
Tijdens een rondleiding wordt de af te leggen route getoond op een Google-map en wordt daarop m.b.v. de gps-functie van de smartphone precies aangegeven waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. Ook is het mogelijk om navigatiepunten toe te voegen waar wordt uitgesproken hoe gelopen dient te worden om op de route te blijven. Als tijdens het afleggen van de route een bezienswaardigheid wordt bereikt verschijnt de toegevoegde info (tekst, illustratie, puzzelopdracht, geluidsfragment, videofilmpje of quizvraag). Aldus kan de route worden afgelegd en de bezoeker informatie ontvangen over datgene dat hij op de route tegenkomt.
Desgewenst kunnen de gidsen gedownload worden, zodat routes ook offline kunnen worden afgelegd, zonder dat daarbij sprake is van kostbaar dataverbruik, terwijl de gps-functie van de smartphone gewoon intact blijft.
De procedure voor het ontwerpen van een audio-/multimediagids is eenvoudig en gaat als volgt.
Eerst dient een account te worden aangevraagd. Het aanvragen van zo'n account is gratis.
Nadat is ingelogd wordt eerst een intropagina gemaakt met daarop algemene info over de rondleiding. Vervolgens dient een route te worden ingetekend op een Google-map. Daarna worden op die route, op zelf te bepalen plaatsen, bezienswaardigheden geplaatst en worden daaraan naar keuze illustraties, tekstinfo, quizvragen, puzzelopdrachten, audiofragmenten en videobeelden toegevoegd. Is de rondleiding gereed, dan kan die gepubliceerd worden en m.b.v. de app izi.travel op de smartphone worden afgelegd.

Voorbeeld van een door mij ontwikkelde stadswandeling door mijn woonplaats Sneek.
Let wel: De manier waarop de wandeling op de pc wordt vertoond is totaal anders dan op de smartphone. In de pc-versie wordt de Google Map met route niet vertoond. Dit is wel het geval als de route wordt bekeken op de smartphone. Tevens kan dan gebruik gemaakt worden van de gps-functie, wat op de pc niet mogelijk is. Toch is dit pc-voorbeeld een mooie indicatie van wat mogelijk is.
Scroll naar beneden en klik op illustraties om de informatie bij de bezienswaardigheden op te roepen.
 
http://ict-idee.blogspot.nl/2014/08/193-izitravel-creeer-multimedia.html
 
 
Hoe het aanmaken van een stadsrondleiding in zijn werk gaat staat hieronder stap voor stap beschreven. Het maken van een museumtour gaat op nagenoeg dezelfde manier.

NB. Izi.travel werkt niet naar behoren met de Internet Explorer. Maak daarom gebruik van een andere browser. Bij voorkeur Chrome, Firefox of Safari.

Zo vraag je een account aan bij Izi-travel.
- Surf naar http://izi.travel/
- Klik rechts bovenin op "Inschrijven".
- Voer op het scherm dat zich opent in: je naam, de naam van de organisatie waarbij je werkt (of een
   zelfbedachte naam)
en je e-mail-adres. Klik daarna op de knop "Volgende".
- Lees de getoonde voorwaarden, zet onderaan de pagina een vinkje voor "Ik ga akkoord met ....."
  en klik daarna op de knop "Volgende".
- Je ontvangt nu een e-mail.
  Klik in die e-mail op het getoonde internetadres en je wordt doorgelinkt naar Izi.travel.
- Voer op de pagina die verschijnt een wachtwoord in en achter "Bevestig wachtwoord" nogmaals
  datzelfde wachtwoord. Klik daarna op de knop "Volgende".
- Voer de gevraagde gegevens in.  Wilt je die gegevens niet prijsgeven voer dan alleen het land van
  herkomst in en laat de overige vakjes leeg.
  Klik daarna op de knop "Audiogidsen creëren".
  Na deze handelingen ben je ingelogd op Izi-travel.
  Bij het eerste bezoek word je uitgenodigd om eerst nog een filmpje bekijken. Wil je meteen aan
  de slag klik dan dit filmpje weg met een klik op de sluitknop rechts bovenin.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Izi.travel.
Inloggen.
- Surf naar http://izi.travel/
- Klik rechts bovenin op "Aanmelden".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop "Aanmelden".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op het witte pijltje rechts van je profielnaam en klik daarna op "Afmelden".

Zo begin je met een stadsrondleiding en ontwerp je de intropagina.
- Surf naar http://izi.travel/ en login.
- Klik bovenaan de pagina op "Tour aanmaken".
- Voer de volgende gegevens in in het pop-up-scherm dat verschijnt: een naam voor de rondleiding,
  de categorie waartoe de rondleiding behoort en de gewenste taal.
  Klik daarna op de knop "Aanmaken".
- Je komt nu op de pagina waarop je de gegevens voor de introductie kunt invoeren.
  De pagina bestaat uit 5 tabbladen: Profielen, Eigenschappen, Afbeeldingen, Links, QR-code.
Tabblad Profielen.
- Klik op het tabblad "Profielen".
- De titel en de taal zijn al ingevuld.
- Selecteer achter "Zichtbaarheid van verhaal in mobiele app" voorlopig nog het rondje voor de tekst
  "Niemand". Als de gids later gepubliceerd wordt zullen we dit aanpassen.
- Voer in het invoerveld achter "Beschrijving" de introtekst in die later als eerste verschijnt als de
  rondleiding op de smartphone wordt geopend. Geef hier algemene informatie over de rondleiding.
- Wil je een quizvraag toevoegen aan de intro klik dan op "Quiz samenstellen".
  Voer achter "Vraag" de vraag in en achter  "Antwoord", per regel, de antwoordmogelijkheden.
  Selecteer het rondje voor het juiste antwoord.
  Voer desgewenst achter "Opmerking" een tekst in waarin het juiste antwoord wordt toegelicht.
- Wil je een geluidsfragment toevoegen aan de introductie klik dan achter "Audio" op de knop
  "Bestand kiezen" en zoek op je pc naar het gewenste geluidsfragment. Klik erop en klik op
  "Openen" om het toe te voegen.
- Wil je een video toevoegen aan de introductie klik dan achter "Video" op de knop "Bestand
  kiezen" en zoek op je pc naar de gewenste video. Klik erop en klik op "Openen" om de video toe
  te voegen.
- Zijn de gewenste gegevens ingevoerd klik dan op de knop "Opslaan".
Tabblad Eigenschappen.
- Klik op het tabblad "Eigenschappen".
- De titel van de rondleiding is al ingevuld.
- Selecteer achter "Afspeeltype" of je wilt dat de rondleiding in een bepaalde volgorde wordt
  afgelegd of dat je die volgorde vrij wilt laten.
- Selecteer achter "Categorie" op welke manier de rondleiding moet worden afgelegd.
- Voer in het eerste vakje achter "Duur" desgewenst de tijd in die nodig is om de tour af te leggen.
   Je kunt dit vakje ook leeg laten.
   In het tweede vakje verschijnt later de tijd die volgens Izi.travel nodig is voor het volbrengen van
  de tour.
- Wil je een door jou ontworpen rondleiding later verkopen voer dan achter "Prijs" een prijs in die
  je later voor je tour wilt ontvangen. Izi.travel int de gelden en betaalt pas uit nadat er Euro 150,- is
  binnengekomen. Je kunt dit vakje ook leeg laten.
- Klik na invoer van de gegevens op "Opslaan".
Tabblad Afbeeldingen.
- Klik op het tabblad "Afbeeldingen".
- Klik op de knop "Afbeelding uploaden", zoek op je pc naar de illustratie die je aan de introductie
  wilt toevoegen, klik erop en klik op "Openen" om het te plaatsen.
- Voeg desgewenst meer afbeeldingen toe.
Tabblad Links.- Wil je in de introductie een link opnemen naar een andere rondleiding klik op het tabblad "Links".
- Klik op de knop "Link aan tour toevoegen".
- Klik op "Mijn tours" als je een link wilt toevoegen naar een zelf ontworpen tour en op "Alle tours"
  als je een link wilt aanbrengen naar een door een ander ontworpen tour.
- Zet een vinkje voor de tour die je wilt linken en klik daarna op de knop "Links toevoegen".
Tabblad QR-code.
- Klik op het tabblad QR-code. Maak later als de rondleiding klaar is desgewenst een print van die
  qr-code en gebruik hem om het internetadres van de rondleiding aan anderen bekend te maken.

Je bent nu klaar met het invoeren van de gegevens van de introductiepagina.
Wil je alvast een idee krijgen van hoe de introductiepagina er uit komt te zien klik dan rechts bovenin op de knop "Toon op IZI-travel".
Let wel de versie die later op de smartphone verschijnt heeft een ander uiterlijk. Klik de voorbeeldpagina weer weg om terug te keren naar Izi.travel.

Zo kun je een route intekenen op een Google Map.
- Klik, nadat je de introductiepagina hebt gevuld en bekeken, links boven op de grijze knop met de
  witte tekst "Tour" en het witte pijltje om naar de pagina te gaan waar je de tour op een Google
  Map kunt uittekenen.
  Je kunt deze Google Map ook bereiken door in te loggen op Izi.travel en te klikken op de naam
  van de rondleiding die je aan het maken bent.
- Heb je al een of meer rondleidingen gemaakt dan tref je op de kaart alle bezienswaardigheden die
  je in die rondleidingen hebt opgenomen. Wil je met een schone lei beginnen dan kun je deze  
  bezienswaardigheden als volgt uitschakelen.
  Klik rechts boven op de knop "Filters" en verwijder het vinkje voor "Onderdelen niet van tour".
- Teken nu de route van de rondleiding als volgt in.
  Klik links boven op de kaart in de menubalk rechts van het icoontje van het handje op het
  icoontje van de grafieklijn (= tourlijn bepalen).
- Ga met je muiswijzer (heeft nu de vorm van een plusteken) naar het startpunt van de rondleiding
  en geef daar een linker muisklik om het vast te leggen. Na plaatsing verschijnt er een cirkeltje.
  NB. Kun je het startpunt niet exact positioneren omdat het plusteken in een handje verandert
  plaats het cirkeltje dan zo dicht mogelijk bij startpunt en versleep het na plaatsing naar de
  gewenste plek.
- Leg nu de route vast door bij herhaling steeds even verder op de gewenste route een linker
  muisklik te geven. Is een cirkeltje verkeerd geplaatst dan kun je dat met ingedrukte linker
  muisknop naar de gewenste plaats verslepen.
  Ben je klaar met het vastleggen van de route dan kun je desgewenst nog verbeteringen aanbrengen
  door de cirkeltjes te verslepen en nog nauwkeuriger te positioneren.
- Is de route vastgelegd geef dan in de menubalk een linker muisklik op het icoontje met het handje
  om het proces te stoppen en daarna links onder op de knop "Opslaan".
NB. Wil je een geplaatst cirkeltje verwijderen geef dan een rechter muisklik op dat cirkeltje .

Zo kun je bezienswaardigheden vastleggen op de Google Map.
NB. Plaats de bezienswaardigheden in die volgorde zoals bezoekers van de rondleiding die bij het lopen van de route tegenkomen.- Klik links boven, in de menubalk, op het icoontje van de druppelvorm (rechts van icoontje met
  grafieklijn).
- Ga met je muiswijzer naar de plaats van de bezienswaardigheid en geef daar een linker muisklik.
- Voer in het pop-up-scherm dat zich opent een naam in voor de bezienswaardigheid en klik daarna
  op de knop "Aanmaken". Er verschijnt een cirkel met daarin een blauw gekleurde marker.
- Positioneer de cirkel zo precies mogelijk door het middelpunt naar de gewenste plaats te slepen.
  Doe hetzelfde met de blauwe marker.
  NB. Om de marker te kunnen positioneren moet eerst de cirkel aan de kant geschoven worden.
- Plaats op bovengenoemde manier alle bezienswaardigheden die je wilt toevoegen.
- Zijn alle bezienswaardigheden geplaatst, geef dan links onder een linker muisklik op de knop
  "Opslaan". Nadat de bezienswaardigheden zijn opgeslagen verandert de kleur van de markers van
  blauw in oranje.

NB. Wil je een bezienswaardigheid weer verwijderen geef dan een linker muisklik op de blauwe marker en in het pop-up-scherm dat zich opent op het minteken naast de druppelvorm.
Bevestig de verwijdering met een klik op "OK".

Zo kun je informatie toevoegen aan een bezienswaardigheid.
- Klik aan de linkerzijde van de pagina, waar zich een lijst bevindt met toegevoegde bezienswaar-
  digheden, op die bezienswaardigheid waaraan je informatie wilt toevoegen of klik op de oranje
  marker van betreffende bezienswaardigheid.
- Klik in het pop-up-scherm dat verschijnt op het icoontje van het potlood.
- Je komt nu op een pagina, waarop je informatie kunt toevoegen aan betreffende bezienswaar-
  digheid. Het toevoegen van die informatie gaat op dezelfde manier zoals hierboven omschreven bij
  het invoeren van gegevens voor de intropagina.
  NB. Vergeet niet om na het invoeren van de informatie te klikken op de knop "Opslaan".
- Klik linksboven op de grijze knop met de witte tekst tour en de witte pijl om terug te keren naar
  de pagina met de Google Map.
- Voorzie zoals hierboven beschreven alle bezienswaardigheden van de benodigde informatie.
  De stadsrondleiding is nu klaar en gereed voor publicatie.

 Zo kun je de stadsrondleiding publiceren.
- Surf naar http://izi.travel/ en login.
- Klik op de naam of de illustratie van de tour die je wilt publiceren.
- Klik linksboven, tussen de intro-illlustratie van de tour en de naam van de tour, op het aanwezige
  icoontje.
- Vink de gewenste publicatiewijze aan.
  Heb je gekozen voor "Alleen gebruikers die een toegangscode hebben" noteer dan ook de code die
  verschijnt. Die code en de naam van de rondleiding heb je nodig om later op de smartphone de
  rondleiding te kunnen openen.
- Klik nu aan de linkerzijde van de pagina, in de lijst met toegevoegde bezienswaardigheden, achter
  elke bezienswaardigheid op het aanwezige icoontje en selecteer dezelfde publicatiewijze die je
  hiervoor hebt aangegeven bij de tour als geheel.
- Is de publicatiewijze vastgelegd klik dan elders op de pagina op de knop "Opslaan".
- De tour is nu gepubliceerd en gereed om op de smartphone te gebruiken.

NB. Wil je een tour weer verwijderen handel dan als volgt:
- Surf op je pc naar http://izi.travel/ en login.
Klik op de naam of de illustratie van de tour die je wilt publiceren.
Klik linksboven, tussen de intro-illlustratie van de tour en de naam van de tour, op het aanwezige
  icoontje.
Klik op de knop "Verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK".

 Zo loop je een tour met behulp van je smartphone.
-  Installeer de app IZI.travel op je smartphone.
   Zie voor Iphone, Android, Windows Phone.
- Open de applicatie.
Tour die voor iedereen toegankelijk is.
- Klik op "Verkennen".
- Alle openbare tours in de directe omgeving komen automatisch in beeld.
- Klik op de gevonden tour om hem te openen.
  NB. Komt de tour die je zoekt niet in beeld, voer dan de titel van de tour in en geef de opdracht tot
  zoeken.
Tour die alleen beschikbaar is voor mensen die beschikken over toegangscode.
- Klik op Settings (Instellingen).
- Voer bij Passcode het wachtwoord in dat je hebt gekregen van de persoon die de tour heeft
  ontworpen.
- Klik nu linksboven op de knop met de lijntjes.
- Klik op "Verkennen" en de tour komt in beeld.
NB. Komt de tour die je zoekt niet in beeld, voer dan de titel van de tour in en geef de opdracht tot
zoeken.

Is de tour gevonden handel dan als volgt.
Klik op de gevonden tour om hem te openen.
- Als de tour is geopend kom je op de pagina met algemene informatie over de tour.
- Heb je die informatie gelezen scroll dan naar beneden. Even lager zie je een kaartje met
  ingetekende route.
- Klik op dit kaartje en klik daarna op de knop "Start".
- Op het kaartje zie je de blauw ingetekende route, met daarop de bezienswaardigheden als
  genummerde oranje markeringspunten.
- Op het kaartje is met een knipperend blauw bolletje aangegeven waar je je op dat moment
  bevindt.
- Begeef je nu naar een willekeurig punt op de route.
- Zodra je in de buurt bent gekomen van een bezienswaardigheid krijgt het oranje markeringspunt een
  groene kleur en hoor je een geluidssignaal. Tevens komt de naam van de bezienswaaardigheid in
  beeld.
- Klik achter de die naam op het uitroepteken om de informatie die bij die bezienswaardigheid hoort
  te openen.
- Heb je de informatie gelezen klik dan linksboven op "Tour" om weer terug te keren naar het kaartje
  en de tocht te vervolgen.

NB. Wil je de tour lopen en voorkomen dat de kosten wegens datagebruik oplopen, dan is het mogelijk om de tour te downloaden. Schakel de 3G-functie van je smartphone uit en open de gedownloade tour. Je kunt de route nu kosteloos lopen. De gps-functie die aangeeft waar je je op dat moment op de route bevindt blijft gewoon zijn werk doen.http://ict-idee.blogspot.nl/2014/08/193-izitravel-creeer-multimedia.html

192. Maak een compositiefoto met PhotoFit.me

Photofit.me is een tool waarmee op eenvoudige wijze compositiefoto's gemaakt kunnen worden. Met enige oefening is het mogelijk om foto's samen te stellen die een grote gelijkenis vertonen met het origineel. De tool kan uitstekend worden ingezet als oefening om leerlingen te leren waarnemen.
De volgende oefeningen zijn gegarandeerd een succes.
1. Verdeel de klas in tweetallen. Laat de tweetallen van elkaar een compositiefoto maken. Maak een print van beide foto's en schrijf achterop de foto de naam van de maker en van het model. Laat de foto's rouleren in de klas en laat de leerlingen raden en noteren van wie zij denken dat de foto is gemaakt. De foto met de meeste juiste keuzes is de winnaar en dus de meest gelijkende.
2. Ga zelf voor de klas zitten en geef de leerlingen de opdracht om van jou een compositiefoto samen te stellen. Welke foto vertoont de meeste gelijkenis?
 
Zo maak je een compositiefoto met PhotoFit.me.
- Scroll naar beneden en wacht tot PhotoFit.me is ingeladen.
- Klik op het groene tekstvak "Create a PhotoFit".
- Klik aan de rechterzijde op het tabblad "Hair".
- Klik op haarstijl nummer 1.
- Klik nu net zo vaak op het naar beneden gerichte witte pijltje in het blauwe vlak tot je de haarstijl
  van je keuze hebt gevonden.
- Wil je de afbeelding breder of smaller maken versleep dan onder "Resize" het blauwe bolletje achter
  "W" naar links of rechts.
- Wil je de afbeelding hoger of lager maken versleep dan onder "Resize" het blauwe bolletje achter
  "H" naar links of rechts.
- Wil je de huidskleur donkerder of lichter maken versleep dan het blauwe bolletje achter "Skin
  Tone" tot de gewenste kleur is verkregen.
- Doe ditzelfde bij de tabbladen "Eyes", "Nose", "Mouth", "Jaw", "Facial Hair" en "Spectacles".
- Wil je het haar, de ogen, de neus, de lippen of de kin hoger of lager plaatsen dan kan dat door het
  betreffende deel naar boven of naar beneden te slepen.
- Wil je achteraf nog wijzigingen aanbrengen, klik dan op het betreffende tabblad en handel zoals
  hierboven beschreven.
- Ben je klaar met het maken van de compositiefoto klik dan op de blauwe knop "Next".
- Voer op het volgende scherm desgewenst in van wie je de foto hebt gemaakt en jouw eigen naam
  en klik daarna op de blauwe knop "Next".
- Wil je de foto delen met anderen, klik dan op "On Facebook", "On Twitter" of  "Via e-mail" en volg
  de aangegeven handelingen op.
- Wil je de foto downloaden, klik dan op "Download your PhotoFit", selecteer de gewenste map op je
   pc en klik op de knop "Opslaan".

191. Certificate Magic: Maak in 3 stappen je eigen certificaten/diploma's.
Certificate Magic is een tool waarmee in drie stappen eigen diploma's, getuigschriften, oorkondes en certificaten gemaakt kunnen worden. Deze kunnen uitstekend van pas komen om leerlingen te belonen als zij een bijzondere prestatie hebben geleverd, bijvoorbeeld op sportdagen, als zij de tafels van vermenigvuldiging beheersen of  anderszins een doel hebben behaald.
De werking van Certificate Magic is uiterst eenvoudig en er hoeft geen account te worden aangevraagd.
Eerst dient een keuze te worden gemaakt uit een aantal ontwerpen.
Dit aantal is nog beperkt, maar Certificate Magic zegt toe dit aantal binnen afzienbare tijd te zullen uitbreiden.
Vervolgens verschijnt een scherm waarop de gegevens voor het diploma kunnen worden ingevoerd en het diploma kan worden gedownload, opgeslagen op de pc en geprint.
Om het diploma te kunnen downloaden is het nodig dat Adobe Acrobat Reader op de pc is geïnstalleerd. Is dat niet het geval dan kan dat programma hier gedownload worden.

De werking van Certificate Magic is als volgt.
- Surf naar http://www.certificatemagic.com/
- Klik rechts onder op de knop "Get started now".
- Klik op één van de drie getoonde categorieën (Formal, Fun, Kids).
- Klik op het ontwerp van je keuze.
- Voer op het volgende scherm op de getoonde invoervelden de gewenste tekst in en bekijk het
   resultaat in het voorbeeld er naast.
- Klik links onder op de knop "Next".
- Klik links onder op de knop "Download your certificate".
  NB. Om het document te kunnen downloaden is het nodig dat Adobe Acrobat Reader op je pc is
          geïnstalleerd. Is dat niet het geval dan kun je dat programma hier downloaden.
- Is het document gedownload dan kun je het opslaan op je pc en/of printen.
  Opslaan op je pc: Klik links boven op "Bestand", vervolgens op "Opslaan als", zoek op je pc naar
  de map waarin je het bestand wilt opslaan, klik op die map en klik daarna op "Openen".
  Printen: Klik links boven op "Bestand" en vervolgens op "Afdrukken".

190. Curriculet: Maak ebooks van eigen documenten en voeg daaraan toe notities, vragen en quizzen.


Curriculet is een tool waarmee Word-bestanden en Pdf-bestanden kunnen worden omgezet in e-books. Die e-books komen online te staan, krijgen een eigen internetadres en kunnen dus met anderen worden gedeeld.
Het bijzondere aan Curriculet is dat de e-books kunnen worden voorzien van notities, desgewenst met hyperlinks naar bijvoorbeeld websites en filmpjes, vragen en quizzen. Op de plaatsen waar die door de docent zijn toegevoegd verschijnen in de kantlijn zogenaamde markers. Met een klik op zo'n marker wordt de notitie, vraag of quiz geopend en wordt het  tekstgedeelte waar die bij hoort gemarkeerd, mits dat door de docent zo is ingesteld.
Iedereen die beschikt over het internetadres kan het e-book inzien, inclusief de notities, vragen en quizzen. Leerlingen die zelf ook een account hebben bij Curriculet krijgen het recht de vragen en quizzen te beantwoorden en in te dienen bij hun docent. De docent kan die antwoorden bekijken en leerlingen daar desgewenst feedback op geven.

Bij gebruik van de browser Firefox werkt Curriculet naar behoren. Bij gebruik van de Internet Explorer en Chrome vertoont Curriculet mankementen.
Curriculet werkt het best als gebruik wordt gemaakt van Word- en Pdf-bestanden met zo min mogelijke opmaak.

Om met behulp van Curriculet e-books te kunnen maken en te kunen vullen met notities, vragen en quizzen is het nodig om een gratis account aan te vragen.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Curriculet staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Voorbeeld van een E-book dat is gemaakt en gevuld met Curriculet (Engelstalig).
In dit voorbeeld kunnen de notities, vragen en quizzen wel bekeken worden, maar er kan niet op worden gereageerd.

189. 10 Minute Mail: Veilig een account aanvragen met een wegwerpmailadres.Om gebruik te kunnen maken van een Web-2.0-toepassing is het meestal nodig om een account aan te vragen. Bij zo'n accountaanvraag dienen minimaal een e-mailadres en een zelf te bedenken wachtwoord te worden opgegeven.
Veel docenten zijn huiverig om hun e-mailadres te verstrekken en zijn bang dat er misbruik van wordt gemaakt. Zij vrezen bijvoorbeeld verlies van privacy en te worden overladen met ongewenste mail. Dit probleem wordt nog vergroot als ook hun leerlingen voor gebruik van de toepassing een account moeten aanvragen.
Dit probleem is eenvoudig te omzeilen door bij het aanvragen van een account gebruik te maken van  een 10-minuten-e-mail-adres oftewel een wegwerpmailadres, waarbij gebruik gemaakt wordt van een tijdelijk e-mailadres dat na 10 minuten automatisch wordt vernietigd.
Na de aanvraag van een account bij een web 2.0 toepassing ontvangt de aanvrager over het algemeen ogenblikkelijk een e-mail waarin hij ter verificatie op een link moet klikken. Deze mail ontvangt hij dan op zijn tijdelijke e-mailadres. Voorwaarde is wel dat de accountaanvraag en de verificatie daar-van middels een klik op de link in de e-mail binnen 10 minuten (te verlengen tot 20 min) dienen plaats te vinden.
Hoe één en ander in zijn werk gaat staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo vraag je een account aan m.b.v een wegwerpmailadres.
- Surf naar http://10minutemail.com/
- In het midden van de pagina die zich opent staat het tijdelijke e-mailadres vermeld.
  Dit adres blijft 10 minuten actief, daarna wordt het automatisch vernietigd.
  Denk je de accountaanvraag bij de web 2.0-toepassing niet in 10 minuten te kunnen voltooien, klik
  dan twee regels onder het e-mailadres op "10 minuten extra": het e-mailadres blijft dan 20 minuten
  actief.
- Kopieer het e-mailadres.
  Bewaar het emailadres zorgvuldig: je hebt het later nodig om te kunnen inloggen op de web 2.0 toepassing.
- Laat de pagina van 10 minute mail open staan en surf op een ander tabblad naar de web
  2.0-toepassing waarbij je een account wilt aanvragen en start daar de accountaanvraag.
  Voer de gevraagde gegevens in (dit kunnen fictieve gegevens zijn) en plak het gekopieerde e-mailadres op
  die invoerregel waar dat nodig is.
  Klik op de knop om de aanvraag in te dienen.
- Ga nu terug naar het nog geopende tabblad van 10 minute mail.
  Als het een accountaanvraag betreft waarbij een verificatiemail wordt verstuurd dan ontvang je
  die over het algemeen al vrij snel in je mailbox. Die verificatiemail verschijnt na enkele ogen-
  blikken automatisch onderaan de pagina onder het kopje "Berichten".
  Gebeurt dat niet, druk dan op F5 om de pagina te verversen.
- Is de mail binnen, klik dan in de kolom "Onderwerp" op de mail om die te openen en klik in die
  mail op de link om je account te verifiëren.
- Na verificatie kun je inloggen op de web 2.0 toepassing.

NB. Ontvang je geen mail, dan betreft het hoogst waarschijnlijk een web 2.0 toepassing waarbij geen verificatiemail wordt verstuurd en waarbij je direct na de aanvraag kunt inloggen.

188. TEDed: Ontwerp lessen rondom videofilmpjes.


TEDed is een tool waarmee het mogelijk is om een interactieve online les te ontwerpen rondom
een zelf te kiezen Youtube-filmpje.
Eerst dient een Youtube-filmpje te worden geüpload. Vervolgens kan de "Lesson Editor" worden gestart en kunnen daar naar keuze een inleidende tekst (let's begin), meerkeuzevragen en open vragen (think), een discussieplatform (discuss), een tekst/opdracht (dig deeper) en/of een slotwoord/opdracht (and finally) aan worden toegevoegd. Wil je geen gebruik maken van één of meer van deze onderdelen dan kun je die uitschakelen met een druk op de knop "Exclude".
Bij het invoeren van een meerkeuzevraag kan worden aangegeven aan welk videofragment deze vraag is gerelateerd; als de vraag fout wordt beantwoord wordt de leerling automatisch doorgelinkt naar betreffende videofragment en krijgt hij nogmaals de gelegenheid de vraag te beantwoorden. De antwoorden die door de leerlingen zijn gegeven worden automatisch opgeslagen en zijn als een Excel-spreadsheet te downloaden.
Bij de onderdelen dig deeper, discuss en finally kunnen hyperlinks worden opgenomen, zodat kan worden doorgelinkt naar andere sites, zo je wilt een andere TEDed- les.
Ben je klaar met het maken van een les dan kun je die beoordelen in een preview en desgewenst publiceren.

Om een idee te krijgen van de mogelijkheden van TEDed een voorbeeldles van Rina Timmerman @TimmermanMNO, die mij attendeerde op deze prachtige tool.
Aan het gebruik van TEDed  zijn geen kosten verbonden, wel dient er een account te worden aangevraagd. Dit geldt ook voor leerlingen die gebruik gaan maken van de les.
Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van TEDed staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

187. Everyslide: Zet bestaande presentaties online, maak ze interactief en laat toehoorders reageren.
Everyslide is een tool waarmee PowerPointpresentaties of pdf's van presentaties (inclusief die van Keynotes) online gezet kunnen worden en interactief gemaakt kunnen worden, zodat toehoorders tijdens de presentatie daarop online kunnen reageren.
Als een online presentatie door de spreker wordt gestart verschijnt er bovenaan de eerste dia een internetadres. Als de toehoorders op hun smartphone, tablet, laptop of pc naar dit adres surfen kunnen zij de presentatie op hun device volgen.
De spreker kan in de presentatie op ieder moment dat hij dat wil polls of vragen (juist/onjuist, meerkeuze of wordcloud) lanceren: vragen/polls die hij van tevoren heeft bedacht of desnoods ter plekke bedenkt. Nadat een vraag is vrijgegeven krijgen de toehoorders die op hun device te zien en kunnen zij daarop reageren. Op het presentatiescherm van de spreker kunnen de antwoorden/uitslagen in grafiekvorm worden opgeroepen  en aan de toehoorders worden getoond.

De spreker kan vragen of polls lanceren op ieder moment dat hem dat uitkomt en net zo vaak als hij dat wil. Daarbij kan hij op verschillende manieren met de vragen/polls omgaan.
A. Na een klik op de vraagknop typt hij ter plekke zijn vraag in, geeft hij aan of het een
     goed/foutvraag, een  meerkeuzevraag of een wordcloudvraag is, en voert hij zo nodig de
     antwoordmogelijkheden in, waarna hij de vraag met een klik op de knop aan zijn toehoorders
     presenteert. De toehoorders krijgen op hun device zowel de vraag als de antwoordmogelijkheden
     te zien. Deze methode vergt tijd.
B. Hij stelt de vraag mondeling en voert na een klik op de vraagknop alleen de antwoord-
     mogelijkheden in. De toehoorders krijgen nu alleen de antwoordmogelijkheden te zien.
C. Hij stelt de vraag mondeling en brengt zijn toehoorders mondeling op de hoogte van de
     antwoordmogelijkheden. Deze methode werkt razendsnel. Bij goed/fout vragen en
     wordcloudvragen is deze methode zeer geschikt.
D. Hij maakt in zijn presentaties dia's met vragen en antwoordmogelijkheden. Is de presentatie
    aangekomen bij een dia met een vraag dan laat hij zijn toehoorders een antwoord bedenken en
    gebruikt hij methode C om toehoorders te laten antwoorden. Deze methode werkt snel, maar is
    alleen maar bruikbaar bij vragen die in de planning zijn opgenomen.

Aan het gebruik van de basisversie van Everyslide zijn geen kosten verbonden. Wel dient er een account te worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de verdere werking is van Everyslide staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

186. Plickers: inscannen omhooggehouden scorekaarten geeft totaaloverzicht van beantwoording meerkeuzevragen.Plickers is een tool waarmee razendsnel een totaaloverzicht verkregen kan worden van de antwoorden die leerlingen op meerkeuzevragen hebben gegeven. Dit overzicht wordt verkregen door de smartphone in één vloeiende beweging langs de codekaarten te bewegen die door de leerlingen omhoog worden gehouden en die kaarten aldus in te scannen.
Het principe van Plickers is uiterst eenvoudig.
Alle leerlingen beschikken over een unieke codekaart. De docent verstrekt een meerkeuzevraag en geeft de leerlingen bedenktijd om het juiste antwoord te kiezen. Na het verstrijken van die bedenktijd tonen de leerlingen het door hen gekozen antwoord door het op een bepaalde manier omhooghouden van een codekaart. De docent scant die kaarten in door zijn smartphone langs die codekaarten te bewegen. Zijn alle codekaarten gescand dan verschijnt er een overzicht van de gegeven antwoorden op de smartphone van de docent en desgewenst ook op de pc, en het digibord.
Nadat het overzicht is verkregen en de docent inzage heeft in de  gegeven antwoorden kan hij de meerkeuzevraag in bespreking nemen.
Plickers is uitermate geschikt om voorafgaande aan een repetitie snel nog even een aantal meerkeuzevragen te oefenen. Plickers kan ook prima dienst doen om de mening van leerlingen te peilen.
Bij gebruik van de Internet Explorer vertoont Plickert mankementen. Maak daarom bij voorkeur gebruik van een andere browser.
Om met Plickers te kunnen werken is het nodig om, voorafgaand aan dat gebruik, eerst een account aan te vragen, de app Plickers op je smartphone te installeren en een serie codekaarten te printen.
Hoe dat in zijn werk gaat staat hieronder bij A, B en C vermeld.
Daaronder staat de werking van Plickers stap voor stap beschreven.
Onder de handleiding is een demofilmpje toegevoegd.