Onderwijziger

Nooit verwacht en toch gekregen !!!

Op 12 juni 2012 werd ICT-idee op initiatief van Lente in het Onderwijs vereerd met een onderwijzigerbadge. Zie ook: Onderwijzigers gezocht.

201. Cram: Flashcards maken met diverse spelvormen.
Cram is een tool waarmee op snelle en eenvoudige wijze flashcards gemaakt kunnen worden.
Bij Cram kan met deze flashcards op de volgende manieren geoefend kan worden.
1. Flashcards: De gegevens die op de voor- en achterkant van de flashcards zijn ingevoerd worden
    getoond. Ook kunnen de flashcards hier stuk voor stuk worden bekeken.
    Deze optie komt van pas bij het instuderen van de leerstof.
2. Memorize: De voorzijde wordt getoond, de achterzijde moet benoemd worden. Na benoeming
    volgt controle. Na controle kan worden aangegeven of antwoord goed of fout was.
3. Test: Flashcards worden getoond in de vorm van meerkeuzevragen, goed/fout vragen, open vragen
    of matchingsvragen.
4. Games: In de vorm van een tweetal games (Jewels of Wisdom en Stellar Speller) kan met de
    flashcards  geoefend worden.

Als voorbeeld een tweetal oefeningen over mediawijsheid in de vorm van "Jewels of Wisdom".

Game (1)                                              Game (2)
Ga naar Mediawijsheidsquiz
Ga naar Mediawijsheidsquiz

- Surf naar
  Game Mediawijsheid (1)
  Game Mediawijsheid (2) 

- Klik op "Play game".
- Aan rechterzijde bevinden zich 15 kaartjes met begrippen inzake mediawijsheid, aan de linkerzijde
  15 kaartjes met de betekenis daarvan.
- Klik op een begrip en daarna op een kaartje met de daarbij behorende betekenis.
  Is de keuze juist dan verdwijnen de 2 kaartjes.
- Herhaal dit tot alle kaartjes zijn verdwenen.

Het gebruik van Cram is gratis. Wel dient er een account te worden aangemaakt. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Cram staat hieronder stap voor stap beschreven.

200. TubeChop: Fragmenten uit Youtubefilmpjes knippen.

TubeChop is een tool waarmee fragmenten uit Youtube-filmpjes geknipt kunnen worden. 
Die fragmenten krijgen een eigen internetadres. Als naar dat adres wordt gesurft dan wordt van het filmpje alleen het uitgeknipte fragment vertoond. 
TubeChop biedt van uitgeknipte fragmenten ook de embed-code, zodat het filmfragment ook kan worden opgenomen op eigen website of weblog.
Tevens is het mogelijk om het fragment vanuit TubeChop te delen met anderen.
De werking van TubeChop is hoogst eenvoudig en staat hieronder stap voor stap beschreven.
Het gebruik van TubeChop is gratis en er hoeft geen account te worden aangevraagd.

Voorbeeld:
Van het kleuterliedje "Five Little Monkeys Jumping on the Bed", dat bestaat uit 5 coupletten, is alleen het eerste couplet uitgeknipt. Dat fragment is hieronder opgenomen. Zo knip je een fragment uit een Youtube-filmpje
Surf naar https://www.youtube.com/
- Zoek het gewenste filmpje en speel het af.
Klik linksboven in de adresregel op het internetadres van het filmpje.
  Het adres wordt blauw.
- Geef een rechter-muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik op "Kopiëren".
Surf nu naar http://www.tubechop.com/  
- Geef vóór de blauwe knop "Search" een rechter-muisklik op de witte invoerregel en klik op
   "Plakken".
Klik op de blauwe knop "Search".
- Speel het filmpje af en linksonder het filmpje begint de tijd te lopen.
- Noteer de tijd waarop het fragment dat u wilt uitknippen begint te spelen.
  Noteer ook de eindtijd van datt fragment.
- Onder het filmpje bevindt zich een paars/roze tijdlijn.
  Aan de linkerzijde en aan de rechterzijde van die tijdlijn bevindt zich een schuifknop.
- Sleep de linker schuifknop met ingedrukte muisknop naar de begintijd van het gewenste fragment
  en de rechter schuifknop naar de eindtijd daarvan
- Voer op de invoerregel waarop staat vermeld "Optional. Write something about your selection" een
  verklarende tekst in.
- Klik op de blauwe knop "Chop it".
  In het scherm dat zich opent kun je het uitgeknipte fragment afspelen.

Zo kun je het fragment later nog eens afspelen.
-  Aan de rechterzijde van het scherm bevindt zich onder "Link" het internetadres van het fragment.
   Klik hierop en het wordt blauw gemarkeerd.
- Geef een rechter muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik daarna op "Kopiëren".
- Plak nu het adres op die plaats waar je het wilt bewaren (bijvoorbeeld een Word-bestand of een eigen Start-
   pagina)
en sla het op.
- Als je later naar het adres surft wordt alleen het uitgeknipte fragment vertoond.

Zo kun je het fragment opnemem p je eigen website of weblog.
-  Aan de rechterzijde van het scherm bevindt zich onder "Embed Code" de html-code waarmee je het
   fragment kunt opnemen op je website of weblog.
   Klik hierop en het wordt blauw gemarkeerd.
Geef een rechter muisklik in de blauw gemarkeerde code en klik daarna op "Kopiëren".
- Open het beheergedeelte van je website of weblog en plak daar op de plaats waar je html-code kunt
  invoeren de gekopieerde code.
- Sla de wijzigingen op en het fragment staat op je website of weblog.

Zo kun je het fragment delen met anderen.
-  Aan de rechterzijde van het scherm bevinden zich onder "Share" de icoontje van Reddit, Twitter,
   Facebook, E-mail en Google+.
- Klik op de gewenste dienst, log in als dat nog nodig is en klik op de getoonde knop om de link van
  het fragment te plaatsen.  199. Appear.in: Voer real-time videogesprekken met maximaal 8 personen.


Appear.in  is een tool waarmee maximaal 8 personen op hoogst eenvoudige wijze via de pc een real-time videogesprek met elkaar kunnen voeren en tegelijkertijd met elkaar kunnen chatten.
Om met elkaar in gesprek te kunnen gaan dienen de pc's van de deelnemers te zijn voorzien van een ingeschakelde webcam.
Appear.in wordt op dit moment alleen nog maar ondersteund door de browsers Firefox, Chrome en Opera. Bij gebruik van de Internet Explorer vertoont Appear.in  mankementen.
Om gebruik te kunnen maken van Appear.in hoeft geen account te worden aangevraagd.
Een videogesprek vindt plaats in een zogenaamde "Room", oftewel de plaats op internet (= internet-adres) waar het gesprek wordt gevoerd.
Bij het creëren van zo'n room wordt een internetadres gegenereerd.  Dit adres wordt verstrekt aan de deelnemers. Als zij naar dit adres surfen kunnen zij direct deelnemen aan het gesprek.
De werking van Appear.in is hoogst eenvoudig en staat hieronder stap-voor-stap beschreven.

Zo start je een videogesprek bij Appear.in.
- Surf naar https://appear.in/
- In het midden van het scherm bevindt zich op het invoerveld onder de tekst "Create a room and talk
  together" een internetadres dat om de 7 seconden verandert.
- Klik op de knop "Create" en de room waarin het gesprek plaatsvindt wordt automatisch geopend.
  De persoon die het gesprek heeft gestart komt op video in beeld.
  Het internetadres dat op het moment van het klikken in het invoerveld stond wordt het internetadres
  van de room. *
- Links bovenaan het scherm van de geopende room bevindt zich het internetadres van die room.
  Verstrek dit adres aan de personen die je wilt uitnodigen om deel te nemen aan het gesprek.
  Als zij naar dit adres surfen komen zij automatisch in de room en komen ook zij op video in beeld.

* NB. Als je dat wilt kun je het internetadres van de room voor een deel zelf bepalen. Het gedeelte
          appear.in/ ligt vast. Wat daarachter komt kun je zelf kiezen.
          Wil je dat, klik dan op de invoerregel met het aangeboden adres voor de rood gekleurde letters
          en voer een eigen tekst in en klik daarna op de knop "Create". Het internetadres van de room
          wordt dan appear.in/<eigen tekst>

Zo kun je voorkomen dat ongewenste personen deelnemen aan een gesprek.
- Surf naar https://appear.in/ en open een room zoals hierboven omschreven.
- Klik in de geopende room rechts bovenin op de knop "Lock Room".
- Verstrek nu het internetadres van de room aan de personen die je wilt uitnodigen.
- Als genodigden nu naar het ontvangen adres surfen komen zij niet direct in de room, maar moeten
  zij toestemming vragen door te klikken op de knop "Enter".
  Op het moment dat zij op die knop klikken verschijnt er bij de persoon die het gesprek heeft gestart
  een scherm waarop hij kan zien wie er wil deelnemen. Is dat een van de genodigden dan klikt hij op
  de knop ""Let them in" en de genodigde krijgt toegang tot de room.

Zo kun je chatten tijdens een video-gesprek.
- In een geopende room bevindt zich midden onder aan het scherm een wit invoerveld.
  Type in dit veld de gewenste tekst en klik daarna op "Enter".
  De getypte tekst komt in beeld en is te zien voor alle deelnemers.
- Alle deelnemers kunnen op deze manier tekst toevoegen.

Zo kun je een room en dus het internetadres daarvan claimen.
NB. Als je een room hebt geclaimd ben je vanaf dat moment de eigenaar van die room en blijf je daarvan de eigenaar, kun je die room net zo vaak gebruiken als je wilt, kun je die room van een mooie achtergrond voorzien, kun je deelnemers desgewenst uit een gesprek verwijderen en deelnemers vanuit die room uitnodigingen voor een gesprek en kun je anderenhet recht geven om in die room ook een gesprek te starten.
- Surf naar https://appear.in/ en open een room zoals hierboven omschreven.
- Klik rechtsboven op de knop "Claim Room".
- Voer je e-mailadres in en klik op de knop "Claim".
- Surf naar het internetadres van de room, klik rechts bovenin op de knop "Room settings" en bepaal
  wat je wilt dat er gebeurt.

198. Canva: Posters maken, publiceren en downloaden.

Canva: Een absolute aanrader.

Canva is een tool waarmee in een oogwenk zeer fraaie posters gemaakt kunnen worden. En dat ook nog eens op een zeer eenvoudige, snelle en gebruiksvriendelijke manier.
Deze posters kunnen gevuld worden met: achtergronden, vormen, lijnen, banners, teksten, tekstwolken, buttons, icoontjes, pijlen, infographics, illustraties enz. enz.. Daarbij kan geput worden uit een eindeloos grote bibliotheek. Ook is het mogelijk om eigen illustraties op de posters te plaatsen.
Een zelf ontworpen poster krijgt een eigen internetadres waarmee hij met anderen kan worden gedeeld. Posters kunnen vanuit Canva ook direct via Facebook en Twitter worden gedeeld. Ook is het mogelijk om posters te downloaden naar eigen pc en vervolgens te printen.
Canva: een aanrader, een fantastische tool met volop mogelijkheden, voor zowel leerlingen als docenten.

NB. De bibliotheek van Canva bevat duizenden prachtige illustraties. Het merendeel van deze illustraties is gratis te gebruiken. De gratis illustraties zijn in de bibliotheek te herkennen aan het woord "Free". Het woord "Free" zorgt echter niet voor vervuiling: het verdwijnt zodra de illustratie op een poster is geplaatst.
De bibliotheek bevat ook illustraties waarvoor betaald moet worden. Deze illustraties zijn in de bibliotheek te herkennen aan het ontbreken van het woord "Free". Als je in de bibliotheek met de muiswijzer op zo'n illustratie gaat staan verschijnt de prijs van de illustratie. Wie gratis gebruik van Canva wil maken en per ongeluk toch een illustratie op zijn poster plaatst waarvoor betaald moet worden krijgt daarvan melding zodra hij zijn poster wil delen of opslaan. Hij kan dan terugkeren naar zijn poster en betreffende illustratie verwijderen. Mocht er dan toch nog iets misgaan dan is er nog geen man overboord: een betaling wordt pas effectief wanneer er een creditcardnummer, een valideringsdatum en een CVC-code is ingevoerd. Canva kan dus veilig gebruikt worden zonder dat er een onverwachte betaling achterweg komt.

                 Voorbeeld
Om van Canva gebruik te kunnen maken moet er eerst een account worden aangevraagd. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Canva staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak je een account aan.
- Surf naar https://www.canva.com/
- Voer achter Email je e-mailadres in en achter Password een  
   zelfgekozen password en klik daarna op de knop "Sign Up".  
   Je bent nu meteen ingelogd op.
-  Klik op de tekst "Show me how it's done".
   Je krijgt een demonstratie waarin de werking van Canva in 30
   seconden wordt uitgelegd.
- Hierna staat er een deels gevulde poster voor je klaar.
  Deze kun je negeren door rechts bovenin op het Logo van  
  Canva te klikken en daarna op de tekst "Oh, got it".
- Als je nu klikt op "Poster" kun je beginnen met een nieuwe,
  eigen poster.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Canva.
Inloggen: 
Surf naar https://www.canva.com/
- Klik onder de groene knop "Sign up" op de tekst "Have an account? Log in > ".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en password in en klik op de knop "Log in".
Uitloggen: 
- Klik rechts bovenin, naast je inlognaam, op het witte, naar beneden gerichte driehoekje en klik
  daarna op "Log out".
NB. Als je inlognaam en het witte driehoekje later rechts boven niet meer zichtbaar zijn, klik dan rechts bovenin op de knop "Home". Je inlognaam en het witte driehoekje komen dan weer in beeld.

Zo begin je met het maken van een poster.
Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op het icoontje met de tekst "Poster" en je komt terecht op de pagina waar je je poster kunt
  maken.
  Aan de linkerzijde van het scherm tref je de bibliotheek van Canva die in categorieën is opgedeeld.
  In de categorie Search tref je duizenden illustraties, lijnen, banners, pijlen, vormen enz. enz..
  Onder Search bevinden zich zoveel illustraties dat ze in mappen zijn ondergebracht.
  In de categorie Lay-outs tref je kant en klare formats die je naar wens kunt aanpassen.
  In de categorie Text tref je honderden tekstvakken die je met tekst kunt vullen.
  In de categorie Background tref je vele achtergronden. Ook is het hier mogelijk om een
  achtergrondskleur te kiezen.
  Onder Uploads bevindt zich de mogelijkheid om eigen illustraties op een poster te oplaatsen.
  Let o p: Tref je bij een element de tekst "Free" dan kun je deze gratis gebruiken. Staat er
  niets bij vermeld dan moet ervoor betaald worden. Je hoeft niet bang te zijn dat dat gebeurt
  want je wordt vooraf gewaarschuwd en er word je ook nog gevraagd om een creditcard-
  nummer, een valideringsdatum en een CVC-code in te vullen. Als je dit nooit doet kan er niets
  misgaan.

  Canva opent standaard in de categorie Lay-outs. Let op, bij de meeste van deze lay-outs
  ontbreekt het woord Free. Er moet dus voor betaald  worden.


Zo vul je een poster met elementen en maak je die op naar wens.
Als voorbeeld wordt hieronder beschreven hoe je bij de categorie Search een illustratie uit de map Infographics toevoegt aan je poster en hoe je die vervolgens naar wens positioneert en opmaakt. Het toevoegen en bewerken van elementen uit de andere categorieën verloopt in grote lijnen op dezelfde manier.
- Klik links boven op "Search".
- Klik op de map "Infographics" en de inhoud van de map wordt zichtbaar.
  Scroll naar beneden om de totale inhoud van de map te bekijken.
  NB. Wil je de map weer sluiten klik dan nogmaals op de map.
- Klik op de illustratie die je aan je poster wilt toevoegen.
- De illustratie verschijnt op je poster en is al geselecteerd zodat je hem direct kunt bewerken.
  Versleep de illustratie met ingedrukte linker muisknop naar de gewenste plaats.
  Vergroot of verklein de illustratie door te klikken op één van de hoekpunten en die met ingedrukte  
  linker muisknop te verslepen.
  Draai de illustratie door te klikken op het gebogen pijltje onder de illustratie en hem met ingedrukte
  linker muisknop te draaien.
  Wil je en illustratie kopiëren klik dan in de werkbalk op "Copy" en er verschijnt een copy.
  Wil je de kleur van de illustratie veranderen klik dan in de werkbalk op het gekleurde rondje en klik
  op een andere kleur.
  Wil je de illustratie meer of minder transparant maken, klik dan in de werkbalk op het naar beneden
  gerichte witte driehoekje, klik daarna op "Transparancy" en versleep het witte bolletje naar het
  gewenste percentage.
  Wil je een illustratie voorzien van een hyperlink, zodat je later wordt doorgelinkt naar een website
  als je op de illustratie klikt, klik dan in de werkbalk op het naar beneden gerichte witte drie-
  hoekje, klik op "Link", voer het internetadres in en druk op "Enter".
  Heb je meerdere illustraties op je poster staan en wil je de geselecteerde illustratie voor of achter
  andere illustraties plaatsen klik dan in de werkbalk op "Forward" of "Back".
  Wil je een illustratie weer verwijderen klik dan op het icoontje van de prullenbak.
  NB. Wil je een andere illustratie bewerken, klik dan op die illustratie, hij wordt dan geselecteerd, er
  verschijnt een werkbalk en de bewerking kan beginnen.
  NB. Alle wijzigingen die je uitvoert worden ogenblikkelijk opgeslagen.

- Wil je een tweede pagina toevoegen, klik dan onder de poster op de tekst "Add a new page".
- Wil je je poster een titel geven klik dan rechts boven drie keer op "Untitled design" en voer de titel
   voor je poster in.
- Heb je uit de categorie "Text" een tekstvak toegevoegd dan kun je de tekst die in dat vak staat
  wijzigen door op die tekst te klikken en te vervangen door eigen tekst.

Zo voeg je eigen illustraties toe aan je poster.
- Klik aan de linkerzijde op de knop "Uploads".
- Klik daarna op de groen knop "Upload your own images".
- Zoek op je pc naar de gewenste illustratie, klik erop en klik op "Openen"
  De illustratie wordt aan de bibliotheek toegevoegd.
- Klik op de illustratie en hij wordt op de poster geplaatst.
NB. Wil je een illustratie weer uit de bibliotheek verwijderen ga met je muiswijzer naar die illustratie, klik op de letter "i" die verschijnt en klik daarna op "Delete".

Zo kun je een poster delen met anderen.
Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
- Klik op de poster die je wilt delen.
Anderen het internetadres van jouw poster geven.
Klik rechts bovenin op de knop "Download or link".
Onder "Link" tref je een internetadres. Kopieer dat adres en geef het aan anderen. Wie naar dat
  adres surft kan jouw poster bekijken.
Delen via Twitter
- Wil je jouw poster delen via Twitter klik dan rechts bovenin op het icoontje met Twitter Share.
- Klik op de knop "Tweeten" en verstuur een tweet met daarin een link naar jouw poster.
  NB. Als je nog niet bent ingelogd op Twitter moet dat eerst nog gebeuren.
Delen via Facebook.
Wil je jouw poster delen via Facebook klik dan rechts bovenin op het icoontje met Facebook Share.
Klik op "Share it now" om een bericht op Facebook te plaatsen.
  NB. Als je nog niet bent ingelogd op Facebook moet dat eerst nog gebeuren.

De poster downloaden naar jouw eigen PC en desgewenst printen.
Surf naar https://www.canva.com/ en log in.
Klik op de poster die je wilt downloaden.
- Klik rechts bovenin op de knop "Download or link".
- Klik op "Image" als je de poster wilt downloaden voor gebruik op bijvoorbeeld een website, klik op
  PDF als je de poster als een pdf-je wilt downloaden en wilt printen.
- A. Als de poster geen illustraties bevat waarvoor betaald moet worden dan wordt hij direct na de
  klik op "Image" of "PDF" gedownload. Afhankelijk van je besturingssysteem tref je ergens op het    
  scherm een melding als het downloaden is voltooid. Met een dubbelklik kun je de poster dan
  openen. De poster wordt geopend in de tekstverwerker die op je pc als standaard is ingesteld.
  Desgewenst kun je de poster printen.
- B. Als de poster illustraties bevat die betaald moeten worden dan wordt dat vermeld na de klik op
  "Image" of "PDF.  Wil je betalen, voer dan je creditcardnummer, de valideringsdatum en de CVC-
  code (laatste drie cijfers van het getal op de achterzijde van je creditcard) in en klik op "Make
  Payment".
  Wil je niet betalen klik dan rechts bovenin op het kruisje (sluitknop), verwijder de elementen van  
  je poster waarvoor je moest betalen en druk weer op "Image" of "PDF". Herhaal dit tot er geen te  
  betalen elementen meer op de poster voorkomen.

Zo kun je een poster weer verwijderen uit Canva.
- Klik rechts bovenin op de knop "Home".
- Je komt op de homepage en daar tref je alle posters die je hebt gemaakt.
- Klik bij de poster die je wilt verwijderen rechtsonder op de drie horizontale streepjes en klik daarna
  op "Delete". Wil je hem definitief verwijderen klik dan ook nog eens op de knop "Hide".

197. Peggo: Geluid van YouTube-filmpjes halen en opslaan als mp3-tje.

Peggo is een tool waarmee het mogelijk om geluiden van YouTube-filmpjes te halen en die op te slaan als een mp3-bestand.  Desgewenst kunnen die geluiden worden ingekort, zodat alleen de gewenste fragmenten worden opgeslagen.

De werking van Peggo is als volgt: .
Surf naar https://www.youtube.com/ en open het gewenste filmpje.
- Klik linksboven in de adresregel op het internetadres van het filmpje.
  Het adres wordt blauw.
- Geef een rechter-muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik op "Kopiëren".
- Surf naar http://peggo.co/ , geef een rechter-muisklik op de witte invoerregel en klik op "Plakken".
- Druk, als dat nog nodig is op "Enter".
- Speel het filmpje af en noteer de begintijd en de eindtijd van het fragment dat je wilt gebruiken.
- Onder het filmpje zijn 2 rode vierkantjes zichtbaar.
  Verschuif het linker vierkantje naar de begintijd van het fragment dat je wilt opnemen en het rechter
  naar de eindtijd van het fragment.
- Pas de titel en de naam van de artiest naar wens aan.
- Klik op de blauwe knop "Record MP3" en het downloaden van het geluid begint.
- Afhankelijk van de Windows-versie verschijnt ergens in beeld de mogelijkheid om het
  geluidsfragment op te slaan op de pc.
  Sla het bestand op.

Tip!  Zet de MP3-bestanden op je smartphone en/of gebruik ze in je presentaties.

196. ViewPure: Youtube-filmpjes bekijken zonder reclames en overbodige toevoegingen.
ViewPure is een tool waarmee het mogelijk is om Youtube-filmpjes te bekijken zonder dat er overbodige toevoegingen zoals reclames, commentaar ed. in beeld verschijnen. Het enige dat u krijgt te zien is het filmpje waar het om gaat.
De werking van ViewPure is even eenvoudig als doeltreffend.
Voer op de witte invoerregel het Youtube-adres in van het filmpje dat u wilt bekijken.
Klik vervolgens op de knop "Purify" en het filmpje verschijnt op een verder leeg scherm.
U kunt de witte invoerregel ook gebruiken voor het invoeren van een zoekterm. Als u na het invoeren daarvan klikt op de knop "Purify" komt ViewPure met een overzicht van gevonden filmpjes. Klik op het gewenste filmpje en het wordt geopend op een verder leeg scherm.

NB. Zo achterhaalt u het internetadres van een Youtube-filmpje en plakt u dat in ViewPure.
- Open Youtube op https://www.youtube.com/
- Voer op de witte invoerregel een zoekterm in en klik daarna op "Enter".
- Open het filmpje dat u wilt gebruiken door op de illustratie van dat filmpje te klikken.
  Het filmpje wordt geopend en linksboven op de adresregel ziet u het internetadres van het filmpje
- Klik op het internetadres en het wordt blauw.
- Geef een rechter-muisklik in het blauw gemarkeerde adres en klik op "Kopiëren".
- Open ViewPure, geef een rechtermuisklik op de witte invoerregel en klik op "Plakken".

Zie voor meer info over ViewPure op de site van André Manssen.

                 Beeld dat u krijgt in Youtube.                             Beeld dat u krijgt in ViewPure. 

195. Clyp: Geluiden opnemen, delen en van geschreven tekst voorzien.


Clyp is een tool waarmee geluidsopnames gemaakt kunnen worden, die vervolgens online gezet kunnen worden en met anderen kunnen worden gedeeld.
Bijzonder aan Clyp is dat die geluidsopnames van geschreven teksten, met een maximale lengte van 420 tekens, kunnen worden voorzien .
Dit laatste biedt voor het onderwijs de mogelijkheid om bij anderstalige geschreven teksten de uitspraak daarvan te laten horen.
Ook bij het voordragen van korte gedichten, het oefenen van de uitspraak van vreemde talen, het doen van samenspraakjes en het vertellen van verhaaltjes biedt Clyp mogelijkheden.
Met enige inventiviteit zijn er vele toepassingsmogelijkheden te bedenken.
Wie surft naar http://clyp.it/ kan meteen met de opnames beginnen en die online zetten. Nadeel van deze werkwijze is dat er geen beheer meer kan worden uitgeoefend over de gepubliceerde geluidsopnames en ook niet meer verwijderd kunnen worden.
Wie beheer wil uitoefenen dient in te loggen met zijn Facebook-account. Als dat is gebeurd zijn er meer mogelijkheden. Dan kunnen de geluidsopnames van een titel en van geschreven tekst worden voorzien, weer worden verwijderd, al dan niet worden gepubliceerd en kan er een code worden gegenereerd waarmee geluidsopnames in embedded vorm kunnen worden opgenomen op een website. Ook kan dan de mogelijkheid worden aangeboden om de geluiden te downloaden.

NB. Clyp werkt niet naar behoren onder de Internet Explorer. Gebruik daarom een andere browser.


Voorbeeld in embedded vorm.Compleet met tekst. http://clyp.it/cxfjheqk

Hoe de werking is van Clyp staat hieronder stap voor stap beschreven. Daarbij wordt uitgegaan van de volledige versie; oftewel de versie waarbij is ingelogd met een Facebook-account.

194. Start.me: Al uw online bronnen en internetadressen altijd en overal op overzichtelijke wijze beschikbaar.


Start.me is een tool waarmee het mogelijk is om de internetbronnen die u regelmatig gebruikt op een ordelijke, overzichtelijke manier vast te leggen, paraat te hebben, te beheren en desgewenst te delen met uw leerlingen. Start.me fungeert daarmee als een portal; u hoeft slechts één internetadres te onthouden om bij al uw bronnen te kunnen komen. Een portal bij Start.me bestaat uit één of meer pagina's. Per pagina kunt u instellen of u die pagina voor u zelf wilt houden of wilt publiceren en wilt delen met uw leerlingen. Dit laatste heeft als grote voordeel dat u niet steeds internetadressen aan uw leerlingen hoeft te verstrekken; u kunt volstaan met het eenmalig verstrekken van één internetadres, waarop alles aanwezig is wat u met uw leerlingen wilt delen.
Start.me is eenvoudig in gebruik, is overzichtelijk en werkt uiterst efficiënt. Opvallend is de snelheid waarmee gegevens kunnen worden ingevoerd.
Start.me begint standaard met één pagina, maar het aantal is naar wens uit te breiden.
U bepaalt zelf of een pagina bestaat uit 2, 3, 4 of 5 kolommen.
In die kolommen worden blokjes (door Start.me "Widgets" genoemd) geplaatst met elk een eigen functionaliteit.
Op dit moment heeft Start.me de volgende "Widgets" beschikbaar.
- Bladwijzers: Hier kunt u een lijst aanleggen met internetadressen die u kunt openen met één druk op
  de knop.
- Notes: Hier kunt u notities opnemen.
- Webpagina insluiten: Hier kunt u websites, illustraties en youtubefilmpjes in opnemen.
- RSS: Hier kunt u de laatste berichten laten inlopen die door websites online worden gezet.
- Zoeken: Hier kunt u populaire zoekmachines zoekopdrachten laten uitvoeren.
- Gmail:  Hier kunt u uw e-mail beheren bij Gmail.
- Google calendar: Hier kunt u desgewenst uw Google-agenda raadplegen en beheren.
- Facebook: Hier kunt u uw Facebook-account beheren.
- Muziekevenementen: Hier verschijnen de optredens van door u geselecteerde artiesten en/of
  muziekevenementen die plaatsvinden in een door u aangegeven regio/stad.
- Worldclock: Hier kunt u een klok opnemen die de tijd aangeeft van een door u aangegeven tijdzone.
- Weather: Hier kunt u de huidige weerssituatie laten verschijnen in een stad/land naar keuze.
- Stock quotes; Hier kunt u de aandelenkoersen laten verschijnen van zelf te bepalen fondsen.
- Currency converter: Hier kunt u koersen laten omrekenen van  de ene valuta naar de andere.
- Calculator: Hier kunt u een rekenmachine opnemen.
- Stock charts: Hier kunt u in grafiekvorm de koersontwikkeling volgen van de DOW, de S & P500
  en de Nasdaq.
- Twitter: Hier kunt u uw twitteraccount beheren.
- Twittertimeline: Hier verschijnen de laatste tweets van een zelf te bepalen persoon.
- Google tasks: Hier kunt u uw Google-account beheren.
- Analog clock: Hier kunt u een analoge klok opnemen.

Aan het gebruik van Start.me zijn geen kosten verbonden; wel is het nodig om een account aan te vragen. Hoe dat in zijn werk gaat en hoe de werking is van Start.me staat hieronder stap voor stap beschreven.

Zo maak u bij Start.me een account aan.
- Surf naar http://www.start.me/
- Klik onderaan het scherm op de groene knop "Begin".
- Voer op het scherm dat verschijnt in uw e-mailadres en 2x een zelf te bepalen wachtwoord en klik
  daarna op de groene knop "Pagina maken".
  U bent meteen ingelogd op Start.me. Wilt u direct aan de slag klik dan de uitleg weg.
  U hebt nu een account bij Start.me en kunt vanaf nu inloggen en startpagina's maken.

Zo kunt u inloggen en weer uitloggen op Start.me.
Inloggen.
- Surf naar http://www.start.me/
- Klik rechts bovenin op "Log in".
- Voer op het volgende scherm uw e-mailadres en wachtwoord in en klik daarna op de groene knop
  "Log in".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op het icoontje van het poppetje en vervolgens op "Log out".

Zo maak je een nieuwe pagina, bepaal je daarvan het uiterlijk en wijzig of verwijder je die 
desgewenst weer.
NB. Als je voor de eerste keer inlogt verschijnt er mogelijk een intropagina. Deze kun je desgewenst wegklikken.
NB. Als je voor de eerste keer inlogt staat er standaard een lege pagina gereed met de naam "Home". Deze naam tref je aan in de donkergrijze menubalk bovenaan de pagina.

Nieuwe pagina maken.
- Surf naar http://www.start.me/ en log in.
- Klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op de knop "Nieuwe pagina".
- Voer op het witte invoerveld een titel in voor de pagina, selecteer het aantal kolommen waaruit de
  pagina moet bestaan en klik daarna op "+ toevoegen".
  In de donkergrijze menubalk wordt nu een pagina toegevoegd met de opgegeven naam.
De titel van de pagina wijzigen en het aantal kolommen aanpassen.
- Wil je de titel van de pagina, of het aantal kolommen later veranderen klik dan in de donkergrijze
  menubalk op betreffende pagina.
  Klik vervolgens links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina bewerken of
  verwijderen".
- Verander de titel van de pagina en selecteer het gewenste aantal kolommen.
- Klik op "Pagina opslaan" om de wijzigingen vast te leggen.
Een pagina verwijderen.
- Wil je een pagina weer verwijderen klik dan in de donkergrijze menubalk op betreffende
  pagina, klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina bewerken of
  verwijderen".
- Klik op "Pagina verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op "OK".
De pagina een mooie achtergrond geven..
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina die je van een achtergrond wilt voorzien, klik op de
  knop "Menu" en daarna op "Achtergrond aanpassen".
- Klik op de gewenste achtergrond en daarna op "Achtergrond uploaden".
Achtergrond wijzigen of verwijderen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarvan je de achtergrond wilt aanpassen of
  verwijderen en klik daarna op de knop "Menu".
- Klik op "Achtergrond aanpassen", selecteer een andere achtergrond en klik op "Achtergrond
  uploaden" of op "Achtergrond verwijderen" en op "OK" om de verwijdering te bevestigen.
Instellingen van de pagina vastleggen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarvan je de instellingen wilt vastleggen en
  klik daarna op de knop "Menu".
- Klik op "Instellingen".
- Selecteer de gewenste opties en klik daarna op "Opslaan".

Zo voorzie je een pagina van de widget Bladwijzers, breng je daarin wijzigingen aan en verwijder je die.
Een Widget plaatsen.
- Klik in de donkergrijze menubalk op de pagina waarop je de widgets wilt plaatsen.
- Klik op de knop "Menu" en daarna op "Blader door widgets".
  Er verschijnt een overzicht van alle widgets die voorhanden zijn.
- Klik op "Bladwijzers". Het menu aan de linkerzijde verdwijnt en er wordt een nog lege widget op
  de pagina geplaatst.
- Klik op de titel van de widget (= nieuwe bladwijzer widget).
  De titel wordt blauw geselecteerd en kan naar wens worden aangepast.
- Klik nu op "Nieuwe bookmark" en voer het internetadres in van de site die geopend moet worden
  als er later op de link wordt geklikt.
- Klik op het plusteken achter het adres om het adres vast te leggen.
- Herhaal dit voor ieder internetadres dat je wilt toevoegen.
Zo breng je wijzigingen aan in een widget.- Ga met je muiswijzer naar de widget die je wilt wijzigen en er verschijnt rechts bovenin een pijltje.
- Klik op dit pijltje.
- Kies de gewenste optie en voer de vervolghandelingen uit.
Zo verwijder je een widget.
- Ga met je muiswijzer naar de widget die je wilt verwijderen en er verschijnt rechts bovenin een
  pijltje.
- Klik op dit pijltje, daarna op "Verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op "OK".

Overige widgets plaatsen.
De overige widgets worden in principe op dezelfde manier geplaatst als hierboven beschreven bij het plaatsen van de widget "Bladwijzers". Iedere widget heeft echter zijn specifieke instellingen.
Het is ondoenlijk om dat hier voor iedere widget te beschrijven. Veelal wijst het instellen zich echter van.
Zijn er toch nog vragen dan kun u die onderaan dit blogbericht achterlaten door daar te klikken op de knop ".... opmerkin(en)", de vraag in te voeren en te klikken op de knop "Publiceren".
Zodra er gelegenheid is zal ik op de vraag reageren.

Een korte toelichting op de widget "Webpagina insluiten".
Nadat de widget is geplaatst kunt u een internetadres invullen. Is dat gebeurd dan verschijnt de internetpagina in embedded vorm in het frame. Voert u het internetadres in van een Youtubefilmpje of van een illustratie dan kunt u ook filmpjes en illustraties opnemen op de pagina.
Widgets verplaatsen.
- Wilt u een widget verplaatsen naar een andere plaats op een pagina dan kan dat door de widget bij
  de titel vast te pakken en met  ingedrukte linker muisknop naar de gewenste plaats te verslepen.

Zo kunt u pagina's delen met anderen.
Bent u klaar met het aanmaken van uw Start.me dan kun u die delen met anderen.
Uw Start.me krijgt een eigen internetadres. Wie naar dat internetadres surft krijgt uw pagina's te zien.
U kunt echter besluiten bepaalde pagina's voor uzelf te houden en niet te publiceren, zodat alleen uzelf toegang hebt en anderen geen inzage hebben. Niet gepubliceerde pagina's worden niet in de menubalk opgenomen. Wilt u inzage in niet gepubliceerde pagina's, dan zult u moeten inloggen.
Per pagina dient u aan te geven of u die wilt publiceren of niet.
Dat al dan niet publiceren gaat als volgt:
- Surf naar http://www.start.me/ en log in.
- Open de eerste pagina.
- Klik links boven in de menubalk op de knop "Menu" en daarna op "Pagina delen".
- Vink aan of u de pagina wilt delen of niet en klik daarna op "Pagina opslaan".
- Als u klikt op "aan" verschijnt er een internetadres. Dit adres is geldig voor alle pagina's die u
  publiceert. Verstrek dit adres aan hen met wie u uw Start.me wilt delen.
- Geef bij iedere pagina aan of u die wilt delen of niet.

193. Izi.travel: Creëer multimedia rondleidingen/puzzeltochten door musea, steden en wijken.

Izi.travel is een tool waarmee zeer professionele (audio/multimedia)gidsen ontworpen kunnen worden voor rondleidingen en puzzeltochten door musea, steden en wijken. De gidsen, die op de smartphone geopend kunnen worden, kunnen worden voorzien van routes waarop bezienswaardigheden zijn aangebracht. Die bezienswaardigheden kunnen worden voorzien van illustraties, tekstinfo, puzzel-opdrachten, geluidsfragmenten, videobeelden en quizvragen.
De gidsen worden ontworpen op de pc. Met behulp van de app izi.travel, die op de smartphone moet zijn geïnstalleerd, kunnen de rondleidingen plaatsvinden.
Tijdens een rondleiding wordt de af te leggen route getoond op een Google-map en wordt daarop m.b.v. de gps-functie van de smartphone precies aangegeven waar de gebruiker zich op dat moment bevindt. Ook is het mogelijk om navigatiepunten toe te voegen waar wordt uitgesproken hoe gelopen dient te worden om op de route te blijven. Als tijdens het afleggen van de route een bezienswaardigheid wordt bereikt verschijnt de toegevoegde info (tekst, illustratie, puzzelopdracht, geluidsfragment, videofilmpje of quizvraag). Aldus kan de route worden afgelegd en de bezoeker informatie ontvangen over datgene dat hij op de route tegenkomt.
Desgewenst kunnen de gidsen gedownload worden, zodat routes ook offline kunnen worden afgelegd, zonder dat daarbij sprake is van kostbaar dataverbruik, terwijl de gps-functie van de smartphone gewoon intact blijft.
De procedure voor het ontwerpen van een audio-/multimediagids is eenvoudig en gaat als volgt.
Eerst dient een account te worden aangevraagd. Het aanvragen van zo'n account is gratis.
Nadat is ingelogd wordt eerst een intropagina gemaakt met daarop algemene info over de rondleiding. Vervolgens dient een route te worden ingetekend op een Google-map. Daarna worden op die route, op zelf te bepalen plaatsen, bezienswaardigheden geplaatst en worden daaraan naar keuze illustraties, tekstinfo, quizvragen, puzzelopdrachten, audiofragmenten en videobeelden toegevoegd. Is de rondleiding gereed, dan kan die gepubliceerd worden en m.b.v. de app izi.travel op de smartphone worden afgelegd.

Voorbeeld van een door mij ontwikkelde stadswandeling door mijn woonplaats Sneek.
Let wel: De manier waarop de wandeling op de pc wordt vertoond is totaal anders dan op de smartphone. In de pc-versie wordt de Google Map met route niet vertoond. Dit is wel het geval als de route wordt bekeken op de smartphone. Tevens kan dan gebruik gemaakt worden van de gps-functie, wat op de pc niet mogelijk is. Toch is dit pc-voorbeeld een mooie indicatie van wat mogelijk is.
Scroll naar beneden en klik op illustraties om de informatie bij de bezienswaardigheden op te roepen.
 
http://ict-idee.blogspot.nl/2014/08/193-izitravel-creeer-multimedia.html
 
 
Hoe het aanmaken van een stadsrondleiding in zijn werk gaat staat hieronder stap voor stap beschreven. Het maken van een museumtour gaat op nagenoeg dezelfde manier.

NB. Izi.travel werkt niet naar behoren met de Internet Explorer. Maak daarom gebruik van een andere browser. Bij voorkeur Chrome, Firefox of Safari.

Zo vraag je een account aan bij Izi-travel.
- Surf naar http://izi.travel/
- Klik rechts bovenin op "Inschrijven".
- Voer op het scherm dat zich opent in: je naam, de naam van de organisatie waarbij je werkt (of een
   zelfbedachte naam)
en je e-mail-adres. Klik daarna op de knop "Volgende".
- Lees de getoonde voorwaarden, zet onderaan de pagina een vinkje voor "Ik ga akkoord met ....."
  en klik daarna op de knop "Volgende".
- Je ontvangt nu een e-mail.
  Klik in die e-mail op het getoonde internetadres en je wordt doorgelinkt naar Izi.travel.
- Voer op de pagina die verschijnt een wachtwoord in en achter "Bevestig wachtwoord" nogmaals
  datzelfde wachtwoord. Klik daarna op de knop "Volgende".
- Voer de gevraagde gegevens in.  Wilt je die gegevens niet prijsgeven voer dan alleen het land van
  herkomst in en laat de overige vakjes leeg.
  Klik daarna op de knop "Audiogidsen creëren".
  Na deze handelingen ben je ingelogd op Izi-travel.
  Bij het eerste bezoek word je uitgenodigd om eerst nog een filmpje bekijken. Wil je meteen aan
  de slag klik dan dit filmpje weg met een klik op de sluitknop rechts bovenin.

Zo kun je inloggen en weer uitloggen op Izi.travel.
Inloggen.
- Surf naar http://izi.travel/
- Klik rechts bovenin op "Aanmelden".
- Voer op het volgende scherm je e-mailadres en wachtwoord in en klik op de knop "Aanmelden".
Uitloggen.
- Klik rechts bovenin op het witte pijltje rechts van je profielnaam en klik daarna op "Afmelden".

Zo begin je met een stadsrondleiding en ontwerp je de intropagina.
- Surf naar http://izi.travel/ en login.
- Klik bovenaan de pagina op "Tour aanmaken".
- Voer de volgende gegevens in in het pop-up-scherm dat verschijnt: een naam voor de rondleiding,
  de categorie waartoe de rondleiding behoort en de gewenste taal.
  Klik daarna op de knop "Aanmaken".
- Je komt nu op de pagina waarop je de gegevens voor de introductie kunt invoeren.
  De pagina bestaat uit 5 tabbladen: Profielen, Eigenschappen, Afbeeldingen, Links, QR-code.
Tabblad Profielen.
- Klik op het tabblad "Profielen".
- De titel en de taal zijn al ingevuld.
- Selecteer achter "Zichtbaarheid van verhaal in mobiele app" voorlopig nog het rondje voor de tekst
  "Niemand". Als de gids later gepubliceerd wordt zullen we dit aanpassen.
- Voer in het invoerveld achter "Beschrijving" de introtekst in die later als eerste verschijnt als de
  rondleiding op de smartphone wordt geopend. Geef hier algemene informatie over de rondleiding.
- Wil je een quizvraag toevoegen aan de intro klik dan op "Quiz samenstellen".
  Voer achter "Vraag" de vraag in en achter  "Antwoord", per regel, de antwoordmogelijkheden.
  Selecteer het rondje voor het juiste antwoord.
  Voer desgewenst achter "Opmerking" een tekst in waarin het juiste antwoord wordt toegelicht.
- Wil je een geluidsfragment toevoegen aan de introductie klik dan achter "Audio" op de knop
  "Bestand kiezen" en zoek op je pc naar het gewenste geluidsfragment. Klik erop en klik op
  "Openen" om het toe te voegen.
- Wil je een video toevoegen aan de introductie klik dan achter "Video" op de knop "Bestand
  kiezen" en zoek op je pc naar de gewenste video. Klik erop en klik op "Openen" om de video toe
  te voegen.
- Zijn de gewenste gegevens ingevoerd klik dan op de knop "Opslaan".
Tabblad Eigenschappen.
- Klik op het tabblad "Eigenschappen".
- De titel van de rondleiding is al ingevuld.
- Selecteer achter "Afspeeltype" of je wilt dat de rondleiding in een bepaalde volgorde wordt
  afgelegd of dat je die volgorde vrij wilt laten.
- Selecteer achter "Categorie" op welke manier de rondleiding moet worden afgelegd.
- Voer in het eerste vakje achter "Duur" desgewenst de tijd in die nodig is om de tour af te leggen.
   Je kunt dit vakje ook leeg laten.
   In het tweede vakje verschijnt later de tijd die volgens Izi.travel nodig is voor het volbrengen van
  de tour.
- Wil je een door jou ontworpen rondleiding later verkopen voer dan achter "Prijs" een prijs in die
  je later voor je tour wilt ontvangen. Izi.travel int de gelden en betaalt pas uit nadat er Euro 150,- is
  binnengekomen. Je kunt dit vakje ook leeg laten.
- Klik na invoer van de gegevens op "Opslaan".
Tabblad Afbeeldingen.
- Klik op het tabblad "Afbeeldingen".
- Klik op de knop "Afbeelding uploaden", zoek op je pc naar de illustratie die je aan de introductie
  wilt toevoegen, klik erop en klik op "Openen" om het te plaatsen.
- Voeg desgewenst meer afbeeldingen toe.
Tabblad Links.- Wil je in de introductie een link opnemen naar een andere rondleiding klik op het tabblad "Links".
- Klik op de knop "Link aan tour toevoegen".
- Klik op "Mijn tours" als je een link wilt toevoegen naar een zelf ontworpen tour en op "Alle tours"
  als je een link wilt aanbrengen naar een door een ander ontworpen tour.
- Zet een vinkje voor de tour die je wilt linken en klik daarna op de knop "Links toevoegen".
Tabblad QR-code.
- Klik op het tabblad QR-code. Maak later als de rondleiding klaar is desgewenst een print van die
  qr-code en gebruik hem om het internetadres van de rondleiding aan anderen bekend te maken.

Je bent nu klaar met het invoeren van de gegevens van de introductiepagina.
Wil je alvast een idee krijgen van hoe de introductiepagina er uit komt te zien klik dan rechts bovenin op de knop "Toon op IZI-travel".
Let wel de versie die later op de smartphone verschijnt heeft een ander uiterlijk. Klik de voorbeeldpagina weer weg om terug te keren naar Izi.travel.

Zo kun je een route intekenen op een Google Map.
- Klik, nadat je de introductiepagina hebt gevuld en bekeken, links boven op de grijze knop met de
  witte tekst "Tour" en het witte pijltje om naar de pagina te gaan waar je de tour op een Google
  Map kunt uittekenen.
  Je kunt deze Google Map ook bereiken door in te loggen op Izi.travel en te klikken op de naam
  van de rondleiding die je aan het maken bent.
- Heb je al een of meer rondleidingen gemaakt dan tref je op de kaart alle bezienswaardigheden die
  je in die rondleidingen hebt opgenomen. Wil je met een schone lei beginnen dan kun je deze  
  bezienswaardigheden als volgt uitschakelen.
  Klik rechts boven op de knop "Filters" en verwijder het vinkje voor "Onderdelen niet van tour".
- Teken nu de route van de rondleiding als volgt in.
  Klik links boven op de kaart in de menubalk rechts van het icoontje van het handje op het
  icoontje van de grafieklijn (= tourlijn bepalen).
- Ga met je muiswijzer (heeft nu de vorm van een plusteken) naar het startpunt van de rondleiding
  en geef daar een linker muisklik om het vast te leggen. Na plaatsing verschijnt er een cirkeltje.
  NB. Kun je het startpunt niet exact positioneren omdat het plusteken in een handje verandert
  plaats het cirkeltje dan zo dicht mogelijk bij startpunt en versleep het na plaatsing naar de
  gewenste plek.
- Leg nu de route vast door bij herhaling steeds even verder op de gewenste route een linker
  muisklik te geven. Is een cirkeltje verkeerd geplaatst dan kun je dat met ingedrukte linker
  muisknop naar de gewenste plaats verslepen.
  Ben je klaar met het vastleggen van de route dan kun je desgewenst nog verbeteringen aanbrengen
  door de cirkeltjes te verslepen en nog nauwkeuriger te positioneren.
- Is de route vastgelegd geef dan in de menubalk een linker muisklik op het icoontje met het handje
  om het proces te stoppen en daarna links onder op de knop "Opslaan".
NB. Wil je een geplaatst cirkeltje verwijderen geef dan een rechter muisklik op dat cirkeltje .

Zo kun je bezienswaardigheden vastleggen op de Google Map.
NB. Plaats de bezienswaardigheden in die volgorde zoals bezoekers van de rondleiding die bij het lopen van de route tegenkomen.- Klik links boven, in de menubalk, op het icoontje van de druppelvorm (rechts van icoontje met
  grafieklijn).
- Ga met je muiswijzer naar de plaats van de bezienswaardigheid en geef daar een linker muisklik.
- Voer in het pop-up-scherm dat zich opent een naam in voor de bezienswaardigheid en klik daarna
  op de knop "Aanmaken". Er verschijnt een cirkel met daarin een blauw gekleurde marker.
- Positioneer de cirkel zo precies mogelijk door het middelpunt naar de gewenste plaats te slepen.
  Doe hetzelfde met de blauwe marker.
  NB. Om de marker te kunnen positioneren moet eerst de cirkel aan de kant geschoven worden.
- Plaats op bovengenoemde manier alle bezienswaardigheden die je wilt toevoegen.
- Zijn alle bezienswaardigheden geplaatst, geef dan links onder een linker muisklik op de knop
  "Opslaan". Nadat de bezienswaardigheden zijn opgeslagen verandert de kleur van de markers van
  blauw in oranje.

NB. Wil je een bezienswaardigheid weer verwijderen geef dan een linker muisklik op de blauwe marker en in het pop-up-scherm dat zich opent op het minteken naast de druppelvorm.
Bevestig de verwijdering met een klik op "OK".

Zo kun je informatie toevoegen aan een bezienswaardigheid.
- Klik aan de linkerzijde van de pagina, waar zich een lijst bevindt met toegevoegde bezienswaar-
  digheden, op die bezienswaardigheid waaraan je informatie wilt toevoegen of klik op de oranje
  marker van betreffende bezienswaardigheid.
- Klik in het pop-up-scherm dat verschijnt op het icoontje van het potlood.
- Je komt nu op een pagina, waarop je informatie kunt toevoegen aan betreffende bezienswaar-
  digheid. Het toevoegen van die informatie gaat op dezelfde manier zoals hierboven omschreven bij
  het invoeren van gegevens voor de intropagina.
  NB. Vergeet niet om na het invoeren van de informatie te klikken op de knop "Opslaan".
- Klik linksboven op de grijze knop met de witte tekst tour en de witte pijl om terug te keren naar
  de pagina met de Google Map.
- Voorzie zoals hierboven beschreven alle bezienswaardigheden van de benodigde informatie.
  De stadsrondleiding is nu klaar en gereed voor publicatie.

 Zo kun je de stadsrondleiding publiceren.
- Surf naar http://izi.travel/ en login.
- Klik op de naam of de illustratie van de tour die je wilt publiceren.
- Klik linksboven, tussen de intro-illlustratie van de tour en de naam van de tour, op het aanwezige
  icoontje.
- Vink de gewenste publicatiewijze aan.
  Heb je gekozen voor "Alleen gebruikers die een toegangscode hebben" noteer dan ook de code die
  verschijnt. Die code en de naam van de rondleiding heb je nodig om later op de smartphone de
  rondleiding te kunnen openen.
- Klik nu aan de linkerzijde van de pagina, in de lijst met toegevoegde bezienswaardigheden, achter
  elke bezienswaardigheid op het aanwezige icoontje en selecteer dezelfde publicatiewijze die je
  hiervoor hebt aangegeven bij de tour als geheel.
- Is de publicatiewijze vastgelegd klik dan elders op de pagina op de knop "Opslaan".
- De tour is nu gepubliceerd en gereed om op de smartphone te gebruiken.

NB. Wil je een tour weer verwijderen handel dan als volgt:
- Surf op je pc naar http://izi.travel/ en login.
Klik op de naam of de illustratie van de tour die je wilt publiceren.
Klik linksboven, tussen de intro-illlustratie van de tour en de naam van de tour, op het aanwezige
  icoontje.
Klik op de knop "Verwijderen" en bevestig de verwijdering met een klik op de knop "OK".

 Zo loop je een tour met behulp van je smartphone.
-  Installeer de app IZI.travel op je smartphone.
   Zie voor Iphone, Android, Windows Phone.
- Open de applicatie.
Tour die voor iedereen toegankelijk is.
- Klik op "Verkennen".
- Alle openbare tours in de directe omgeving komen automatisch in beeld.
- Klik op de gevonden tour om hem te openen.
  NB. Komt de tour die je zoekt niet in beeld, voer dan de titel van de tour in en geef de opdracht tot
  zoeken.
Tour die alleen beschikbaar is voor mensen die beschikken over toegangscode.
- Klik op Settings (Instellingen).
- Voer bij Passcode het wachtwoord in dat je hebt gekregen van de persoon die de tour heeft
  ontworpen.
- Klik nu linksboven op de knop met de lijntjes.
- Klik op "Verkennen" en de tour komt in beeld.
NB. Komt de tour die je zoekt niet in beeld, voer dan de titel van de tour in en geef de opdracht tot
zoeken.

Is de tour gevonden handel dan als volgt.
Klik op de gevonden tour om hem te openen.
- Als de tour is geopend kom je op de pagina met algemene informatie over de tour.
- Heb je die informatie gelezen scroll dan naar beneden. Even lager zie je een kaartje met
  ingetekende route.
- Klik op dit kaartje en klik daarna op de knop "Start".
- Op het kaartje zie je de blauw ingetekende route, met daarop de bezienswaardigheden als
  genummerde oranje markeringspunten.
- Op het kaartje is met een knipperend blauw bolletje aangegeven waar je je op dat moment
  bevindt.
- Begeef je nu naar een willekeurig punt op de route.
- Zodra je in de buurt bent gekomen van een bezienswaardigheid krijgt het oranje markeringspunt een
  groene kleur en hoor je een geluidssignaal. Tevens komt de naam van de bezienswaaardigheid in
  beeld.
- Klik achter de die naam op het uitroepteken om de informatie die bij die bezienswaardigheid hoort
  te openen.
- Heb je de informatie gelezen klik dan linksboven op "Tour" om weer terug te keren naar het kaartje
  en de tocht te vervolgen.

NB. Wil je de tour lopen en voorkomen dat de kosten wegens datagebruik oplopen, dan is het mogelijk om de tour te downloaden. Schakel de 3G-functie van je smartphone uit en open de gedownloade tour. Je kunt de route nu kosteloos lopen. De gps-functie die aangeeft waar je je op dat moment op de route bevindt blijft gewoon zijn werk doen.http://ict-idee.blogspot.nl/2014/08/193-izitravel-creeer-multimedia.html

192. Maak een compositiefoto met PhotoFit.me

Photofit.me is een tool waarmee op eenvoudige wijze compositiefoto's gemaakt kunnen worden. Met enige oefening is het mogelijk om foto's samen te stellen die een grote gelijkenis vertonen met het origineel. De tool kan uitstekend worden ingezet als oefening om leerlingen te leren waarnemen.
De volgende oefeningen zijn gegarandeerd een succes.
1. Verdeel de klas in tweetallen. Laat de tweetallen van elkaar een compositiefoto maken. Maak een print van beide foto's en schrijf achterop de foto de naam van de maker en van het model. Laat de foto's rouleren in de klas en laat de leerlingen raden en noteren van wie zij denken dat de foto is gemaakt. De foto met de meeste juiste keuzes is de winnaar en dus de meest gelijkende.
2. Ga zelf voor de klas zitten en geef de leerlingen de opdracht om van jou een compositiefoto samen te stellen. Welke foto vertoont de meeste gelijkenis?
 
Zo maak je een compositiefoto met PhotoFit.me.
- Scroll naar beneden en wacht tot PhotoFit.me is ingeladen.
- Klik op het groene tekstvak "Create a PhotoFit".
- Klik aan de rechterzijde op het tabblad "Hair".
- Klik op haarstijl nummer 1.
- Klik nu net zo vaak op het naar beneden gerichte witte pijltje in het blauwe vlak tot je de haarstijl
  van je keuze hebt gevonden.
- Wil je de afbeelding breder of smaller maken versleep dan onder "Resize" het blauwe bolletje achter
  "W" naar links of rechts.
- Wil je de afbeelding hoger of lager maken versleep dan onder "Resize" het blauwe bolletje achter
  "H" naar links of rechts.
- Wil je de huidskleur donkerder of lichter maken versleep dan het blauwe bolletje achter "Skin
  Tone" tot de gewenste kleur is verkregen.
- Doe ditzelfde bij de tabbladen "Eyes", "Nose", "Mouth", "Jaw", "Facial Hair" en "Spectacles".
- Wil je het haar, de ogen, de neus, de lippen of de kin hoger of lager plaatsen dan kan dat door het
  betreffende deel naar boven of naar beneden te slepen.
- Wil je achteraf nog wijzigingen aanbrengen, klik dan op het betreffende tabblad en handel zoals
  hierboven beschreven.
- Ben je klaar met het maken van de compositiefoto klik dan op de blauwe knop "Next".
- Voer op het volgende scherm desgewenst in van wie je de foto hebt gemaakt en jouw eigen naam
  en klik daarna op de blauwe knop "Next".
- Wil je de foto delen met anderen, klik dan op "On Facebook", "On Twitter" of  "Via e-mail" en volg
  de aangegeven handelingen op.
- Wil je de foto downloaden, klik dan op "Download your PhotoFit", selecteer de gewenste map op je
   pc en klik op de knop "Opslaan".